Klein venstertjies op God

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Die pad agter God aan gaan soms deur woestyne van onsekerheid en uitsigloosheid. Van donkerheid en nie weet hoe vorentoe nie. Dit moes ook die belewenis van die ou trekkende Godsvolk in die woestyn op pad na die beloofde land gewees het. Die troue Verbondsgod, wat honderde jare tevore vir vader Abraham die land beloof het, het hulle bedags met ’n wolkkolom bedek en snags die woestynpad met ’n vuurkolom verlig. Hy het hulle vergesel en vir hulle die pad deur die woestyn met al sy gevare aangewys. Daarom skryf die Psalmis: “Die Here het ’n wolk uitgesprei as beskutting oor hulle en ’n vuur gegee om lig te maak in die nag” (Ps 105:39). Dieselfde God is ook met ons as gelowiges onderweg deur ’n onsekere wêreld (Matt 28:20b). Ons kan maar net sy lig volg.