Amptelike nuus, 1 Mei 2020

HOËVELD

BEVESTIGING

Prop Frederik Coetzee het die beroep na NGK Secunda-Oos aanvaar en sal DV georden word op 10 Mei 2020, indien die grendeltyd verby is. Hy begin amptelik op 1 Mei 2020. Ons dank die Here vir sy gewilligheid om by ons te kom dien en bid vir die salwing van die Gees. (Melanie de Villiers, Finansiële beampte, 15.04.2020).

OOSTELIKE SINODE

EMERITAAT

Ds Benjamin Daniel Blom van NG gem Belfast het sy emeritaat ontvang op 26 April 2020 ontvang. (Ds Rika van Vuren, RS, 23.04.2020)

DEMISSIE

Ds Louis Fourie van NG gem Marble Hall het demissie op 26 April 2020 ontvang weens artikel 17. (Ds Rika van Vuren, RS, 23.04.2020).

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za