Durbanville-Kinderhuis

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Durbanville-kinderhuis, ’n program van BADISA het poste vir gekwalifiseerde kinder- en jeugsorgwerkers

Vakature: Gekwalifiseerde Kinderversorgers x 7

Hierdie is ’n deurlopende advertensie


Kwalifikasies en vereistes:

  • VOO (FET) Sertifikaat in Kinder- en Jeugsorgwerk (CYCW).
  • Vlot in beide Engels en Afrikaans.
  • Deeglike begrip en sensitiwiteit vir getraumatiseerde kinders van alle ouderdomme en beide geslagte.
  • Bestuurslisensie met PDP (verkieslik).

Pligte:

  • Versorging van kinders in kinderhuis en bereidheid om skofte te werk.

Vergoeding en voordele:

  • Byvoordele: Bonus, verlof, medies, pensioen en oorslaapgeriewe.

Aansoek: CV stuur na rachellekirsten6002@gmail.com – ook afgetrede kinder- en jeugsorgwerkers kan aansoek doen om in te staan wanneer nodig.

Diensaanvaarding: So gou moontlik.

Navrae: rachellekirsten6002@gmail.com


Die Durbanville-kinderhuis behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie. Aansoekers wat nie enige reaksie ontvang binne ’n maand nie, kan aanvaar dat hulle aansoek onsuksesvol was.