Klein venstertjies op God

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Die bevrydende

Die grendeltyd het ons vryheid baie ingeperk met tragiese gevolge vir ’n breë spektrum van die samelewing. Sonde is ’n ander grendel wat ons vryheid inperk. Daarom is miljoene der miljoene mense vasgevang in bygeloof, onvergewensgesindheid, haat, nyd, onversoenlikheid, vrees vir sondestraf, skuldige gewetes, selfaftakeling en selfverwyt. Dít was allermins God se bedoeling met die skepping van die mens. Hy het ons geskep om vry te wees om Hom en ons naaste te dien.

In sy groot genade het God egter deur Christus se dood en opstanding die sondegrendel verwyder en ons vrygemaak om Hom te eer en te dien. Die Galasiërbrief praat baie duidelik oor hierdie kosbare vryheid: “Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees” (5:1).

Die grendeltyd bied ons die geleentheid om opnuut oor ons vryheid in Christus te besin, dit te waardeer, dit in geloof te omhels en te koester, want ons kan dit so maklik verloor deur ons weer deur die sonde op sleeptou te laat neem.