Covid-19 en die Bybel

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Dun swart letters genommer in kolom­me
op ’n spierwit binneblad
Die soekershart se paaie
lê oor die omgekrulde blaaie
Soveel hande soveel vingers se vat
Saaier saai die saad – …
die lewende Woord uit God se mond.

Wanneer my lewe begin om kantlangs uit te rafel
gryp ek na die anker – die Bybel hier op die hoek van my tafel
Want verskuil in hierdie blaaie
deur al die eeue ongestoord
lê die bron van ons lewe in inkletter­woorde
Die lewensaar van God se Woord.

Met Saaier saai die Woord verwoord die bekende gospelsanger Piet Smit ons elkeen se emosies as hy bogenoemde woorde sing.

Op hierdie stadium van die Covid-19-pandemie, wat ontketen is deur die verspreiding van die Covid-19-virus, is daar ongekende onrustigheid en baie sterk gevoelens van frustrasie by mense as gevolg van die inperking. Dit is asof mense moeg gebombardeer is deur al die inligting. En nou is daar ’n ander wolf by die deur, hongersnood.

Dit is welbekend en goed gedokumenteer dat mense in tye van onsekerheid op soek is na vaste punte. Iets om aan vas te hou. Vir die Christengelowige was dit nog altyd sy geloof en sy omgang met die Bybel, soos Psalm 119:105 dit verwoord, wat daardie vaste punt is. Vir die gelowige was die geestelike voed­sel nog altyd die aanvulling tot sy daaglikse brood. Die Bybel getuig hiervan.

In hierdie tyd van nood is daar talle kerke, gemeentes en Christenorganisasies wat uitreik na mense wat broodsgebrek ly. Dit is ontstellend om op ons tele­visieskerms en oral in die media, die groot hoeveelheid kospakkies te sien, uit­gepak en in gelid. Reg om versprei te word.

Daar word tans gereeld aan die spreek­woordelike deure by die Bybelgenootskap geklop. “Ons benodig Bybels. Kan julle help?” Ja, daar kon al gehelp word. En nou kan die Bybelgenootskap inderdaad help, die Bybelhuise is oop.

Om te kan help moet daar fondse beskikbaar wees. Ons beleef tog hoe mense se ondersteuning ons op hierdie vlak bemagtig, ten spyte van onseker finansiële tye. Een van ons donateurs het sy bydrae gelewer deur die Twee Osea­ne-maraton rondom sy huis te draf en dan is daar ander ondersteuners van die Bybelgenootskap wat die Mary Jones-stap doen.

Mary Jones is die 16-jarige, Walliese meisie wat in 1800 na Bala in Wallis gestap het om ’n Bybel te gaan koop, 42 km ver op haar eie, oor heuwels en moeilike terrein om toe net te hoor daar is nie ’n Bybel vir haar om te koop nie. Die uiteinde van haar tog en kontak met ds Thomas Charles was die wêreldwye Bybelgenootskapbeweging se ontstaan en die Bybelgenootskap in Suid-Afrika, as ’n uitvloeisel, wat in 1820 gestig is. En nou stap Bybelgenootskapondersteu­ners die 42 km om en om hulle huis.

So is daar tans talle projekte in die land aan die gang om te sorg dat daar oral kos is, maar ook geestelike voedsel. Bybels is nodig, dit sien die Bybelgenootskap met die talle versoeke. “Ons wil Bybels in die kospakkies plaas,” is die woorde wat oor en oor in e-posse uitgelig word. “Mense soek na ankers” en “Waar kan ons Bybels koop?” vra ’n kerklike kollega.

Die Bybelgenootskap met sy 2 Miljoen Bybels-projek wat saamval met sy tweede eeufeesvieringe vanjaar is juis daarop ingestel om genoeg fondse in te samel om die Bybelarmoede in Suid-Afrika aan te spreek. Nagenoeg 23 miljoen mense het nie ’n Bybel nie en nou het die Covid-19-pandemie hierdie nood duidelik kom onderstreep. Om dit aan te spreek sal gelowiges hande moet vat, mekaar se hande, saam met die Bybelgenootskap. Want talle se lewe is besig om kantlangs uit te rafel.

Dr Francois Sieberhagen is Bestuurder: Missionale Programme, Bybelgenootskap van Suid-Afrika, Bellville.