Plaasmoorde: Skep ondersoekeenheid, vra dié gemeente

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Ons gemeente het al deur hierdie dal van doodskaduwee gegaan, skryf Bennie Marais oor misdaad oor die algemeen en plaasmoorde in die besonder.

Die NG gemeente Charl Cilliers (tussen Standerton en Secunda) van die Here wil hiermee hulle uiterste teleurstelling uitspreek teenoor die reaksie of eerder die gebrek aan reaksie van die regering en in die besonder vanaf president Cyril Ramaphosa aangaande plaasmoorde in Suid-Afrika.

Enige regering behoort die plaasmoorde ten sterkste te veroordeel en ook daadwerklik op te tree teen mense wat sulke grusame moorde pleeg. Die moorde en aanvalle op boere en hulle personeel moet stopgesit word. Ongelukkig kan die voortdurende stilswye en gebrek aan reaksie van president Ramaphosa slegs vertolk word as ’n stilswyende goedkeuring van hierdie moorde.

Die halfhartige poging van die president waarin slegs kortweg na plaasmoorde verwys is en daarna opgevolg is met “dat elke lewe in die land gelyke waarde het en dat elke moord en geweldsmisdaad sonder onderskeid veroordeel moet word”, dui net op die gebrek aan begrip vir die probleem waarmee die boeregemeenskap (wit en swart) elke dag te kampe het.

Uit Bybelse waardes veroordeel die gemeente ook alle moorde wat elke dag in Suid-Afrika plaasvind en glo dat die regering ook daarteen moet optree met doeltreffende polisiëring, doeltreffende vervolging en gepaste vonnis vir persone wat hulle daaraan skuldig maak. Die huidige strawwe wat in geregshowe opgelê word dien ongelukkig glad nie as afskrikmiddel om moord te pleeg nie.

Hierdie gemeente bestaan hoofsaaklik uit ’n boeregemeenskap wat elke dag in vrees lewe omrede die regering nie in staat is of nie bereid is om om te sien na die boere en hulle gesinne se veiligheid op plase nie. Ons betrokke gemeente het al deur hierdie dal van doodskaduwee gegaan. Dit het groot hartseer en ’n groot leemte veroorsaak in die gemeente en gemeenskap van hierdie omgewing.

Die boere van die dag is tog die mense wat vir ons die kos op die tafel voorsien en ook werk verskaf aan baie mense.

Plaasaanvalle is besig om drasties toe te neem en die geweld wat daarmee gepaard gaan het ongekende vlakke bereik. Daarom pleit ons as gemeente by u as die president van ons land, om plaasmoorde as ’n prioriteitsmisdaad te verklaar, ’n spesiale ondersoekeenheid vir die ondersoek en vervolging van plaasmoorde in te stel en oor die algemeen sterk reaksie te toon in die veroordeling van plaasmoorde.

  • Dr Bennie Marais is leraar by NG Kerk Charl Cilliers.