Dag 2 | Lentekonferensie: Oor emigrasie, mindfulness en oorsake van verwonding 

Volgens ’n emigrasiespesialis wys statistieke dat 23 000 Suid-Afrikaners elke jaar emigreer. Dit was deel van ’n virtuele sessie op die tweede dag van die jaarlikse Lentekonferensie getiteld “My kind is vir altyd in ’n ander land.”

Dr Sulette Ferreira, ’n opgeleide sosiaal-wetenskaplike navorser, het gekyk na die kompeksiteit van emigrasie vir ouers én kinders deur te praat oor die emosionele impak wat met elke fase (voor emigrasie, weggaan en na emigrasie) van landverlaat gepaardgaan.

LEES OOK: Lentekonferensie: Dag 1

Die groot getalle landverlaters maak die kwessie geweldig kontroversieel. En die nuwe wetgewing – om Suid-Afrikaners wat geëmigreer het of beplan om te emigreer tot drie jaar van hulle pensioenfonds te weerhou – dra natuurlik tot die kompleksiteit en kontroversie van emigrasie by.

’n Gesprek oor emigrasie gaan nie oor of die kind wat besluit om te emigreer reg of verkeerd is nie, maar eerder oor die ouer se hantering van die situasie, het Ferreira benadruk. Sy het praktiese wenke gebied, soos om ’n weeklikse afspraak met jou kind wat oorsee woon, vas te maak. Of hoe om reisreëlings te benader vir ouers wat verlies ervaar en die eerste keer oorsee gaan kuier.

Ferreira meen die verlies van die kleinkinders wat oorsee bly het ’n geweldige impak op die grootouers wat agterbly. Maar, herinner sy, elke situasie van emigrasie is uniek en elke persoon beleef dié drastiese verandering en verlies anders.

LEES OOK: Genadebodes: Wat honde ons oor menswees leer

Nog drie sessies het op die tweede dag plaasgevind. Ds Immanuel van Tonder van die NG gemeente Lynnwood het ’n drieledige sessie gelei oor mindfulness in tye van pyn en verlies. Kerkbode het byna twee jaar gelede berig oor die dramatiese gebeure toe die Van Tonders se huis afgebrand het, ’n ervaring waarna hy vandag ook ’n paar keer verwys het. ’n Baie treffende anonieme aanhaling vat Van Tonder se denke goed saam: “The body reveals, what the heart feels and what the mind conceals.” Vir hom is dit belangrik dat energie vloei na waar ’n mens fokus. Die byna sestig deelnemers aan die sessie kon ook in gonsgroepe verdeel en praktiese fokusoefeninge doen.

Die Nuwe-Testamentikus prof Hanré Janse van Rensburg van die Universiteit van Pretoria (UP) het ’n baie insiggewende sessie oor die Markusevangelie ingelei aan die hand van die tema “Deur wonde, verwondering – Nadenke oor die hart van die evangelie”. Sy het daarop gewys hoe die nuwe koninkryksbeginsels wat Jesus kom leef het, al die randfigure van sy tyd ingesluit het.

Die laatmiddagsessie het aan prof Jaco Beyers, hoof van die Departement Bybelse en Religieuse Studies aan UP, behoort. Aan die hand van die Duitse teoloog Friedrich Schleiermacher (1768-1834) het Beyers gewys hoe die moderne mens se selfgerighteid en selfgenoegsaamheid lei tot verwonding. Hy het die voorbeeld geneem van ’n groep mense wat in ’n wildkykvoertuig in die wildtuin ry. Wanneer een “verwonderd” uitroep dat hy ’n luiperd gesien het, raak dit nog nie die ander mense nie, totdat hy vir hulle kan wys op watter tak in watter boom hy die luiperd gesien het en hulle ook daarin kan deel. So moet ons wat God “sien”, ook vir ander mense die pad na God toe wys, sodat hulle ook daaroor “verwonderd” kan wees. – Beriggewing deur Jacobie M Helena en Lambert Jacobs