Dag 5 | Lentekonferensie: ‘SA het selfloosheid nodig,’ sê jeugleraar

Vanjaar se Lentekonferensie het met ’n hoogtepunt afgesluit toe die hoofspreker, Ivor Swartz, aan die beurt kom. Swartz, jeugleraar by NG gemeente Oosterlig in Pretoria, het die konferensiegangers uitgenooi om die “kuns van verlies”, wat ook sy tema was, met ope arms te verwelkom. “Baie mense sien nie dat daar ’n kuns in wat ons verloor opgesluit is nie. Mense sien byvoorbeeld in huwelike en verhoudings net wat hulle opgee. Hulle sien nie wat hulle gain van verlies nie,” het Swartz gesê.

Hy het, weerloos, veral uit sy eie lewe voorbeelde gebruik van die verliese wat hy al gely het en hoe hy later in sy lewe daarby baatgevind het. “Daar is meer wat ek ontvang het ná die verliese omdat ek besluit het om weg te kyk van die verlies af na die plek waar daar verwondering is. En dít is die kuns. Om weg te kyk van die verlies af en te kyk wat is daar wat beauty is, wat true is en wat is daar wat good is,” het hy sy aanlyngehoor uitgedaag. Hy het selfs verder gegaan en gesê dat iemand wat nie verlies beleef het nie, nie met oortuiging van God kan praat nie.

LEES OOK: Dag 3 | Lentekonferensie: Grondhervorming, huistrots en ‘grit’

Swartz het die kongresgangers uitgedaag om nie vanuit hulle ego en self-gesentreerdheid te leef nie, maar om eerder met selfloosheid en gemeenskaplikheid Jesus na te volg. “Selfloosheid is só belangrik. Ek dink regtig as ons Jesus se woorde oor selfloosheid verstaan, sal ons baie vinniger ’n gesonde prentjie van Christenskap, die kerk en die land ontwikkel. Suid-Afrika het selfloosheid nodig,” het hy benadruk.

Vroeër die oggend het Graeme Codrington tydens die vraag-en-antwoordsessie vrae van die gehoor oor die siklusse wat generasies die afgelope eeu beleef het, beantwoord. Hy het uitgebrei en gesê dat Covid-19 ’n nuwe era in die geskiedenis meegebring het en dat die kerk haarself in ’n nuwe era, die ekumeniese era, bevind. Hy het ten slotte vrae oor die uitdaging van die verbruikerskultuur vir die kerk en leierskap beantwoord. 

LEES OOK: Dag 2 | Lentekonferensie: Oor emigrasie, mindfulness en oorsake van verwonding 

LEES OOK: DAG 1 | Lentekonferensie: ‘Verwondering ten spyte van omstandighede’