NG Gemeente Lydenburg

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Leraar (Onbepaalde termynpos)
Sluitingsdatum: 20 Oktober 2020


Ons leraar emeriteer op 28 Februarie 2021 en ons stel nou reeds die pos bekend vir aansoeke.

Gemeente:

 1. Die gemeente is ’n aktiewe plattelandse eenmangemeente (pastorale gemeente) geleë op die Mpumalanga Platorand.
 2. Van karakter is die gemeente sterk behoudend en stel ’n hoë premie op Skrifgetroue prediking.

Leraar:

 1. Die leraar moet bereid wees om pligte volgens Art 9 van die kerkorde in al sy fasette na te kom.

Versorging:

 1. Versorging van die leraar geskied volgens die kerkorde en verwante bepalings.
 2. ’n Pastorie is beskikbaar.

Aanstelling: 1 Maart 2021 of so spoedig moontlik daarna.

Aansoeke:

 1. Aansoeke sluit op 20 Oktober 2020.
 2. Aansoeke tesame met CV’s, waarby die name en kontaknommers van drie referente ingesluit is, moet gerig word aan:
  Die Saakgelastigde
  Posbus 56
  Lydenburg
  1120
  Tel: 013 235 3101
  E-pos: nglydenburg@lantic.net
 3. Kandidate moet, indien versoek, beskikbaar wees vir ’n persoonlike onderhoud.
 4. ’n Aanstelling sal nie noodwendig uit die aansoeke gemaak word nie.
 5. Skakel die saakgelastigde of Hennie Nel – 082 333 8799 of hennie@fvln.za.net  gerus vir meer inligting of navrae.