NG Gemeente Upington-Wes

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Leraarspos: Twee jaar vastetermyn
Sluitingsdatum: 31 Oktober 2020


Gemeenteprofiel:

Upington-Wes is ’n plattelandse gemeente in Noord-Kaap met 387 belydende en 67 dooplidmate. ’n Informele en vernuwende styl met ’n sterk fokus op lofprysing en aanbidding in eredienste. Gemeentelede bestaan uit boere en besigheidsmense in die dorp. Kinderbedie­ning is belangrik.

Leraarsprofiel:

 • Passievol, met ’n lewende verhouding met God.
 • Oortuig van die roeping deur die Heilige Gees.
 • ’n Vernuwende aanbiddingsbenadering.
 • Passie vir bejaarde bediening.
 • Fokus op jeug.
 • Bereid om huisbesoek te doen.
 • Fokus op verhoudingsbou.
 • Sterk interpersoonlike verhoudinge.
 • Samewerking met alle bedieninge is belangrik.
 • Voertaal – Afrikaans.

Vergoeding en voordele:

 • Hierdie is ’n vastetermynbepaalde pos vir twee jaar.
 • Indien dit tot voordeel van die gemeente en leraar strek en binne die vermoë van die gemeente is, kan die termyn verleng word.
 • Pakket is R20 000,00 per maand, alles ingesluit. Uiteensetting van die pakket kan tydens die onderhoud bespreek word.

Aansoek:

 • Stuur CV vergesel van dekbrief met motivering waarom jy jouself as leraar van die gemeente sien. Dui kontakbesonderhede van drie referente aan.
 • Stuur aansoek per e-pos aan: nguptwes@xsinet.co.za
 • Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Oktober 2020.
 • Suksesvolle kandidate moet bereid wees vir ’n virtuele onderhoud.
 • Diensaanvaarding 1 Januarie 2021 of so spoedig daarna.

Navrae:

Skriba: Lenethe Human – 082 923 0935.
Kantoorure 08:00-12:00 Maandag tot Donderdag.
Voorsitter Kerkraad: Bennie Booysen – 082 378 4416.