Paulus se werksbeskrywing vir bedienaars

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

In hierdie vyfde artikel in ons leierskapreeks, trek ons die derde van vyf laaie in Paulus se leierskapkabinet oop. Hier vind ons die apostel se werksbeskrywing vir bedienaars, en ons almal weet hoe belangrik hierdie dokument is. Dit is immers die maatstaf waaraan jy gemeet gaan word met prestasie-evaluasietyd. In 1 Timoteus 3:1 skryf Paulus dat die bediening ’n “voortreflike” (ook “goeie” of “edele”) werk is. Ek moet egter erken dat dit nie altyd ewe voortreflik met my gegaan het in die bediening nie; met ’n ge­reelde tekort aan fondse, lae salarisse, lidmate wat nie ag slaan op goeie raad en berading nie (met al slegter ge­vol­ge!) en kwynende lidmaatgetalle, het dit soms redelik, on-edel gevoel!

In Efesiërs 4:11-15 gee Paulus vir bedienaars van alle tye ’n samevatting van hulle werksbeskrywing: “En dít is die ‘gawes’ wat Hy ‘gegee het’: apostels, profete, evangeliste, en herders en le­raars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.” Al die “gawes” of bedienings wat hier gelys word is God se spesiale taakmag wat in werklikheid net een doelwit voor oë het; die “opbou” of totstandkoming van ’n volwasse, toegeruste kerk – een wat Christus self kan verteenwoordig op die aarde.

LEES OOK: Bewus is bewapen: Oor persoonlikheid, blindekolle en ontwikkeling

Volgens Paulus is so ’n kerk die resultaat van twee prosesse; (1) die toerusting van lidmate deur God se veelvuldige leiers aan die een kant, sowel as (2) die gevolglike effektiewe dienswerk deur beide toegeruste lidmate en bekwame leiers aan die ander kant. Al die eienskappe wat Paulus verder aanbied tot einde vers 15 beskryf hierdie opgeboude, volwasse kerk; … “eenheid van geloof, … volle kennis van Christus, … volgroeid soos Christus, … nie meer soos golwe op en af en heen en weer ge­slinger … deur elke wind van dwaalleer nie;” met die klimaks in 4:15, “… ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe.” Die apostel het duidelik hoë ideale gekoester; uit sy dikwels verdeelde, vervolgde en verstrooide huiskerkies, meestal gevul met gewone, verwarde mense, moes ’n heerlike mosaïek-ver­gestalting van Christus verrys op aar­de; beide in wese en bediening!

What3Words is ’n internasionale adresstelsel wat drie woorde gebruik om die ganse oppervlakte van die aarde in blokke van 3×3 m te verdeel. Koeriers gebruik dit omdat dit heelwat meer akkuraat is as GPS-koördinate. In vers 15 hierbo gebruik Paulus drie woorde wat die ware kerk se ideale adres aandui; “liefde”, “waarheid” en “Christus.” God se leiers behoort daagliks te streef na hierdie doel deur woord en daad, preek en voorbeeld. Al ons eredienste, opleidings, vergade­rings, funksies en fondsinsamelings behoort plaas te vind onder die wapperende vaandel waarop hierdie drie woorde trots pryk.

Volgens Paulus vervul Christenleiers hulle taak soos liefdevolle vader- en moederfigure: “Hierdie dinge skryf ek nie om julle skaam te maak nie, maar om julle as my geliefde kinders tereg te wys.” Hierdie inherente eienskap van leierskap ervaar ek in Afrika waar mense, baie ouer as ek, my soms aanspreek as “baba” (vader). Ek gewaar redelik wye konsensus dat Paulus se verhewe visie vir die kerk 2 000 jaar later steeds onvervuld bly – daar is báie werk wat net wag op die regte leier!

▶ Dr Jurie Vermeulen is nasionale direkteur van FEBA Radio SA. Besoek www.febaradio.co.za vir meer inligting.