NG Kerk Differentia

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Jeugwerker
Sluitingsdatum: 15 November 2020


Die NG Kerk Differentia stel hiermee ’n jeugwerkerspos bekend. Dit is ’n deeltydse pos wat tot ’n voltydse pos kan ontwikkel. Dit is ’n nuwe pos en bied daarom baie ruimte vir kreatiwiteit, ontwikkeling en groei.

Jeugwerkerprofiel:

Moet ’n lewende verhouding met die Here hê en die begeerte om Hom te dien; goeie verhoudings met en liefde vir jongmense hê; ’n leerbare gees hê; in ’n span kan saamwerk; passievol en kreatief wees, en verkieslik ’n lidmaat van die NG Kerk, maar nie noodwendig nie.

Pligte:

  • Die intensiewe bou van verhoudinge met die skoolgaande jeug en hul ouers.
  • Die administratiewe en logistieke reëlings van kampe, uitstappies, kategese en jeugbyeenkomste.
  • Die ontwikkeling van ’n span vrywilligers om die jeugbediening te stimuleer.

Vergoeding en voordele:

  • ’n Mededingende vergoedingspakket sal onderhandel word met inagneming van kwalifikasies.
  • Die pos is deeltyds (18-25 uur per week), maar het die potensiaal om uit te brei.

Aansoek:

Alle aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV met kontakbesonderhede van drie referente. CV’s moet vergesel word van ’n beskrywing van jou siening oor die rol van ’n jeugwerker en ’n kort beskrywing van jou sterkpunte en groei-areas.
Rig alle CV’s aan: ngkerk@absamail.co.za

Navrae: Dr Gys Loubser 083 5500 895.

Sluitingsdatum: 15 November 2020.