NG Gemeente Luckhoff

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Deeltydse leraar in vastetermynpos
Sluitingsdatum vir aansoeke: 30 November 2020

Gemeenteprofiel:

Luckhoff NG-gemeente is ’n plattelandse gemeente en 80% van die gemeentelede kom uit die boerderygemeenskap. Dit is ’n baie vernuwende gemeente wat basies heeltemal weg beweeg het van die “tradisionele” manier van doen van die stoere dae. Lofprysing en aanbidding vorm ’n groot deel van die eredienste en daar word ook ’n sterk fokus op jeugbediening geplaas. ’n Groot gedeelte van die gemeentelede is jongmense wat tans nie genoegsaam by gemeente-aktiwiteite inskakel nie.

Leraarprofiel:

’n Emeritus-leraar wat nog jonk van liggaam en gees is en kans sien om ’n gemeente wat tans op ’n laagtepunt verkeer, weer op te tel en gemotiveerd te kry om aan gemeente-aktiwiteite en eredienste deel te neem.
’n Leraar wat ’n dinamiese prediker is en dit kan regkry om deur sy geestelike bediening en verkondiging van die Woord, die gemeentelede weer “lus” te maak om eredienste by te woon.
’n Leraar wat die jeug op ’n besonderse manier by eredienste sal betrek.
’n Leraar wat ’n MENS-mens is en ook ondersteuning op pastorale vlak sal bied.

Pligte:

Aanbied van eredienste op Sondae.
Een dag per week beskikbaar te wees vir huisbesoeke en pastorale dienste.
Die hou van bidure in die onderskeie wyke elke 2de maand.
Hospitaalbesoeke in die buurstede.
Beskikbaar wees vir begrafnisse en huwelikseremonies sou die families dit so verkies.

Vergoeding en voordele:

Maandelikse salaris onderhandelbaar, met sinodale skaal as riglyn.
Geen verblyf, slegs oornaggeriewe beskikbaar.
Nie pensioendraend.
Geen medies.
Reis en selfoontoelaag addisioneel betaalbaar.

Aansoek:

Kort CV kan gestuur word na jpdup@vodamail.co.za. Spesifiseer waarom u by ons gemeente sal inpas en hoe u aan die leraarprofiel voldoen. U moet ook bereid wees om na Luckhoff te reis vir ’n onderhoud en om ’n proefpreek te lewer, sou u die kortlys haal.
Dienstermyn: 12 Maande met moontlike verlenging na 18 maande.
Sluitingsdatum vir aansoeke: 30 November 2020.
Diensaanvaarding: Middel tot einde Januarie 2021.

Navrae:

Doepie du Plessis. Sel: 082 576 5150. E-pos: jpdup@vodamail.co.za
Klaas Viljoen. Sel: 082 411 3575.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.