Té min! Té laat!

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Dr Hancke van Blerk van Piet Retief skryf:

Dit was met groot blydskap dat ek kennis geneem het van die Menseregtekommissie (MRK) se terugtrekking van die gans onnodige haatspraakklag teen dr Chris van Wyk asook van kerklike pogings (alhoewel maar bra flou en gekwalifiseerd) om hom om verskoning te vra.

Uit Chris en sy regspan se reaksie blyk baie duidelik dat hulle ’n beduidende deel van die leierskap van die NG Kerk asook Kerkbode baie kwalik neem omdat hulle nie juis iets gedoen het om hierdie onreg (ek beskou dit as ’n tragedie en ’n skande) te probeer regstel nie. Dit was van die begin af baie duidelik dat Chris se woorde kwaadwillig verdraai is (elke woord was immers op skrif vir almal om seker te maak wát presies gesê is).

Ek self is, meer as enigiemand anders, uiters ontnugter deur sommige leiers asook ons amptelike kerkkoerant.

Reeds op 10 Oktober verlede jaar (kort na die 2019-sitting van die Algemene Sinode) het ek ’n brief aan Kerkbode gestuur waarin ek ’n beroep op die nuwe moderatuur gedoen het om as ’n saak van uiterste dringendheid iets aan hierdie menseregteskending teenoor hierdie hoogaangeskrewe teoloog (Van Wyk) te doen. “Julle integriteit asook die onlangse sinodeliefde, waaroor so gespog is, gaan hierin getoets word!” het ek geskryf in die brief, wat nie geplaas is nie.


Hoewel ons Kerkbode se brieweblad vir die uitgawe na die Algemene Sinode verdubbel het om ruimte te skep vir ’n verskeidenheid van lesersbydraes, was die fokus op sinodesake en -besluite. Die skrywer se brief is ontvang op die voorlaaste dag van ’n sitting waar ’n agenda van meer as 500 blaaie grootliks die kerknuusagenda bepaal het. Die haatspraakklag teen dr Van Wyk, hoewel aktueel en dalk selfs sensasioneel, is nie by die sinode bespreek nie, is nie in Kerkbode se blaaie gerapporteer nie en lesers sou net sowel redaksionele omsigtigheid kon waardeer met sake wat nog nie in die lig van uitspraak of uitkoms staan nie. – Red.

Word 'n vriend van Kerkbode