Klein venstertjies op God

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Die een wat die dood insluk

Die misdaadstatistiek, al die berigte van moord, doodslag, verkragting, korrupsie, armoede, hongersnood, werkloosheid en magmisbruik waarmee ons daagliks in Suid-Afrika gekonfronteer word, skep nie net vrees en angs nie. Dit gee ook die gevoel dat ons in die kloue van die “dood” beland het.

Jesaja 1 – 39 beskryf die oordeel van God oor sy sondige volk. ’n Volk wat deur die magte van die “dood” beheers word. In die apokaliptiese Jesaja 24 – 27 weerklink die waarskuwing van God se oordeel ongelooflik helder en duidelik. God gaan Jerusalem vernietig en die volk in ballingskap neem. En dan breek daar as ’t ware ’n helder, troosvolle ligstraal deur die donker newels van oordeel en straf: “Die Here God (sal) die dood vir ewig vernietig, en die trane op almal se gesigte afvee. Oor die hele aarde sal Hy die smaad verwyder wat sy volk aangedoen is” (Jes 25:8). Dít is die belofte van ’n nuwe bede­ling. ’n Nuwe Jerusalem. ’n Nuwe Godsvolk. ’n Nuwe verbond. ’n Nuwe toekoms.

Die pad na die nuwe Jerusalem gaan deur die vallei van die “dood” met al sy pyn en lyding. In die nuwe Jerusalem sal daar geen dood, smart, leed en pyn meer wees nie, want God regeer (Op 21:4). Dít is ons troos en ons hoop.