Saam maak bedienings verskil in Ravensmead, Uitsig

Arbeidsbediening Kaapstreek en Badisa Tygerberg het onlangs saam­gespan om 25 pleegkinders met verry­kingsvaardighede toe te rus.

Dié kinders, van Ravensmead en Uit­sig in die noordelike stadsgebiede van Kaapstad, het die geleentheid gekry om die gewilde lewensvaardigheidsprogram BrightStar te voltooi.

Volgens Reneé Pretorius, Badisa se be­stuurder maatskaplike diensprogram­me, het dié areas beperkte leierskap en hulpbronne en daarom is konstruktie­we, positiewe insette broodnodig. Die samewerking met Arbeidsbediening het juis dit vir hulle moontlik gemaak.

“Die entoesiasme waarmee die kin­ders die program tot dusver bygewoon het, is ’n teken dat ons jongmense honger is vir geleenthede om hulle te versterk. Daar is baie negatiewe elemente wat wag om ons kosbare jeug op te raap en hulle lewe te verwoes. As julle vir ons jeug omgee, moet julle betyds by hierdie BrightStar-program inkoop. Ons hoop dat hierdie verbintenis tussen Arbeidsbediening en Badisa ook ander sal inspireer om betrokke te raak by die mense van Ravensmead en Uitsig.”

Oor dié verbintenis sê Carin Brink, bestuurder van Arbeidsbediening Kaap­streek: “Mag ons nooit in silo’s werk nie, maar mekaar se hande vat en meer gekombineerde netwerke en vennootskappe vestig.”

Brink verduidelik verder: “Woord en daad of daad en Woord is onlosmaaklik deel van mekaar – wat eerste kom, maak nie saak nie – die punt is: Ons gods­diensbeskouing kan nie na binne gerig wees nie.”