Twee uitgawes van die Direkte Vertaling Bybel

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Ds Danie Haasbroek (emeritus) van Wingatepark, Pretoria skryf:

Op 29 November 2020 word die nuwe Bybel amptelik in gebruik geneem. Dit is nog ’n mylpaal wat bereik word. Mense verlang nou na meer inligting oor watter uitgawe om te koop: die kleinletter- of die hoofletter-uitgawe. Wat is die verskil tussen hulle?

Hierdie benamings verwys daarna dat in die kleinletter-uitgawe die Name van Christus met kleinletters geskryf is in die Messiaanse profesieë in die Ou Testament. In die hoofletter-uitgawe word hierdie Name egter met hoofletters geskryf.

Voorbeelde hiervan is Gesalfde / Messias / Christus (Ps 2:2; Dan 9:25, 26), Seun (Ps 2:7, 12), God (Ps 45:7, 8), Koning (Ps 45:2, 12), Here (Ps 110:1) en Verbondsengel (Mal 3:1). Verder word die voornaamwoorde hy en hom in gedeeltes wat na Christus verwys, ook met hoof­letters geskryf in die hoofletter-weer­gawe. ’n Besondere voorbeeld hiervan is Jesaja 53.

’n Verdere kenmerk van die hoof­letter-uitgawe is dat meer Na­me van Christus in die Ou Testament met hoofletters geskryf is as wat selfs met die 1953-vertaling die geval is, byvoorbeeld die woord Saad in Genesis 3:15.

Die hoofletter-uitgawe is dus meer in ooreenstemming met dit wat ons in die Nuwe Testament vind. Dit is ook reg so, want beide die Ou en Nuwe Testament is deur Christus, die Spreker/Woord van God, gegee. Beide Testamente bevat die evangelie van Christus (Heb 4:2, 6).

Die kerke wat vir ’n hoofletter-uitgawe gevra het, het dus ’n verstandige ding gedoen. Min mense sal egter bewus daar­van wees dat hulle van die kleinletter-uitgawe koop, aangesien dit nie op die voorblad so aangedui word nie.

Word 'n vriend van Kerkbode