BM sê: Dankie aan lesers vir steun aan Kinderkerskousprojek

“Om ’n boodskap van omgee en hoop in moeilike tye aan kinders oor te dra.”

Só beskryf Hannelie Matthee, Bybel-Media se donateurskakel, die doel van die Kinderkerskousprojek wat goed op dreef is ná ruim skenkings deur onder andere Kerkbode-lesers.

“Ons stoei nie net met ongeletterdheid en die swak leesvermoë van kinders nie, maar ook met ’n gebrek aan geestelike blootstelling,” aldus Matthee. “Bybel-Media wil by hierdie uitdagings betrokke raak deur die lees-met-begrip-vermoë van kinders te bevorder én hulle geestelike ontwikkeling te ondersteun,” verduidelik sy.

Hannelie Matthee, Hoof: Finansies en Donateurskakel by Bybel-Media. Foto: Verskaf

Die Kinderkerskousprojek bestaan uit:

  • Geskenkkouse gevul met Kinderbybelstories, Bybelse aktiwiteitsboeke en ander opvoedkundige boeke wat vanjaar by onder meer kinderhuise en skole uitgedeel sal word.
  • Die ontwikkeling van nóg Bybelse kinderprodukte omdat ons glo dat hierdie geloofsvormende boeke ’n verskil in ’n kind se lewe kan maak.

Lees meer by Kinderkerskous-projek

Kerkbode het in November 2020 aangekondig dat ons voorts kragte sal saamsnoer met hierdie projek deur enersyds alle bydraes tot ons jaarlikse Kersfonds daarin te stort en deur andersyds ons tradisionele Kersfonds-begunstigdes te inkorporeer by die Kinderkerskousprojek se begunstigdelys. “Ons hou van samewerking,” sê Le Roux Schoeman, Kerkbode se redakteur. Bybel-Media ontwikkel al jare lank geestelike materiaal vir kinders, en kursusse vir jeugleiers en fasiliteerders in gemeenskappe met geestelike nood. “Ons glo dat hierdie projek ’n werklike nood kan aanspreek,” aldus Schoeman.

Kerkbode-lesers ondersteun jaarliks op ruimhartige wyse die Kersfonds. In 2019 het ses individue, een sinode en 30 gemeentes bydraes gelewer en is ’n bedrag van altesaam R158 705,35 ingesamel.

In 2020 het Kerkbode teen 12 Januarie 2021 reeds R66 107 se Kersfondsdonasies ontvang. Kerkbode en Bybel-Media bedank alle lidmate, lesers en gemeenteleiers vir hierdie ruim skenkings.

Ons sal in hierdie ruimte verder verslag doen oor vanjaar se Kinderkerskousprojek.

  • Let wel: Die bankbesonderhede vir Kersfondsskenkings is verander om die proses meer vaartbelyn te maak. Die nuwe bankbesonderhede vir voornemende donateurs is:

Rekeningnaam: BYBEL-MEDIA

Absa-rekeningnommer: 40-5118-1699

Tak: ABSA BANK WYNLAND

Takkode: 632005

Swift-kode: ABSAZAJJ

Verwysing: e-pos en naam

Kontak Hannelie Matthee, Hoof: Finansies en Donateurskakel, per e-pos by hannelie.matthee@bmedia.co.za met enige navrae.