‘Nuwe’ Vlak 3: Lesers se vrae beantwoord

President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrika op 1 Februarie vanjaar vir die eerste keer sedert 28 Desember 2020 via regstreekse uitsending toegespreek. Ramaphosa het aangepaste maatreëls vir Vlak 3 aangekondig, het Kerkbode vroeër berig. Hier volg meer besonderhede op grond van lesersvrae wat ons bereik het. Raadpleeg https://sacoronavirus.co.za/ vir meer amptelike inligting.

  1. Eredienste weer toegelaat

Eredienste word weer binne perke toegelaat. Geloofsbyeenkomste word volgens die Staatskoerant weer toegelaat, maar beperk tot 50 persone of minder vir binnenshuise en 100 persone of minder vir buitenshuise byeenkomste. Indien die lokaal te klein is om die voorgeskrewe aantal persone, wat ’n afstand van minstens ’n halfmeter van mekaar af waarneem, te huisves, mag slegs 50 persent van die kapasiteit van die lokaal gebruik word.

  1. Begrafnisse steeds beperk

Die regulasies wat begrafnisse betref bly onder die nuwe maatreëls dieselfde, wat beteken dat nie meer as 50 mense ’n begrafnis mag bywoon nie. Daar mag nie ’n nagwaak of byeenkoms ná die diens gehou word nie.

LEES OOK: Word ’n vriend van Kerkbode

  1. Troues is toelaatbaar

Huweliksbevestigers mag huwelike bevestig, volgens ds Charl Stander, aktuarius van die Wes-Kaaplandse Sinode. Die bevestiging van huwelike, waar die paartjie, die bevestiger en twee getuies teenwoordig is, mag plaasvind. Volgens ’n verklaring van die Departement Binnelandse Sake, wat op 14 Januarie aan godsdienstige huweliksbevestigers uitgereik is, was daar ’n misverstand wat die indruk geskep het dat godsdienshuwelikbevestigers nie huwelike mag voltrek nie. Dit was nooit die geval nie, verduidelik Stander. In die verklaring staan daar dat godsdienshuweliksbevestigers mag voortgaan om huwelike te voltrek. Waarvan dominees wel moet kennis neem is dat die reël wat bepaal dat huweliksregisters na drie dae by Binnelandse Sake ingehandig moet word, nie onder die huidige Vlak 3-regulasies geld nie. Dít is om die opeenhoping in die kantore van Binnelandse Sake met die uitreiking van doodsertifikate te verminder, brei Stander uit.

LEES OOK: Eredienste: ‘Veiligheid eerste,’ sê Claassen

  1. Onthaal na troue steeds verbode

Die onthaal of feesviering, wat tradisioneel op die erediens van die troue volg, is steeds verbode. Volgens die nuwe Vlak 3-regulasies is alle sosiale byeenkomste verbode.

  1. Kerkraadsvergaderings word toegelaat

Stander verduidelik dat kerkraadsvergaderings nog altyd mag plaasgevind het omdat dit ’n besigheidsvergadering is en soos enige ander korporatiewe instelling vergaderings mag hou, mag die kerk ook mits die nodige gesondheidsmaatreëls in plek is.