NG Gemeente Steynsrus

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Vastetermynpos (Twee jaar-kontrak)
Sluitingsdatum: 31 Maart 2021


GEMEENTEPROFIEL:

Steynsrus is ’n klein plattelandse dorp, geleë in die Noordoos-Vrystaat, 50 km vanaf Kroonstad, 50 km vanaf Senekal en 90 km vanaf Bethlehem. Tans is daar 242 belydende en 47 dooplidmate. Die gemeente is 110 jaar oud en bestaan uit ses dorpswyke, sewe plaaswyke en ’n tehuis vir bejaardes. Steynsrus leen homself tot ’n gesonde, aktiewe en veilige leefstyl met toegang tot goeie skole in omliggende dorpe. Die hoof- ekonomiese aktiwiteit in die gebied is landbou.

LERAARSPROFIEL:

 • ’n Gelegitimeerde in die NG Kerk.
 • ATP-geregistreer.
 • Artikel 9 van die Kerkorde vorm basis van die dienskontrak.
 • ’n Leraar met ’n passie vir die plattelandse bediening.
 • Pastorale-, siek- en huisbesoeke is belangrik – verdere pligte soos omskryf en ooreengekom met die kerkraad.

VERGOEDING:

Totale koste van vergoeding (TKVI) – R360,000 per jaar. Onderhandelbaar. Gratis pastorie is beskikbaar (vereiste is dat suksesvolle kandidaat in die pastorie sal woon) – munisipale rekening is vir eie koste.

AANSOEKE:

 • Slegs elektroniese aansoeke word aanvaar.
 • Aansoeke moet vergesel wees van ’n volledige CV en kontakbesonderhede van drie onlangse verwysings. Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en preekbeurt – reiskoste tot en met R750 sal betaal word.

RIG AANSOEKE AAN:

Die Kerkraad, NG Gemeente Steynsrus, per e-pos aan ngksteynsrus@telkomsa.net

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 31 Maart 2021.

DIENSAANVAARDING: 1 Augustus 2021.

NAVRAE:

 • Ferdi Bam 082 785 6108
 • Jan Uys 082 375 9217
 • Abri Smit 072 798 3231
 • Magda Uys 082 708 0477

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.