Gesoek: Inligting vir lidmate

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Marcel Vosloo van die Strand skryf:

Die arme lidmate van die kerk. Party predikante trek aan die een arm en ander predikante trek aan die ander arm. Van beide kante af kom die stem: “Gaan in die rigting wat ek jou wys.”

LEES OOK: Popia: Sperdatum wink vir kerkkantore

Lidmate, volwasse lidmate, is regtig verward. Hulle vra of die laaste paar jaar se nuwe sienings die regte interpretasie van die Bybel is, en of die leringe van enkele jare gelede nog steeds reg is?

Ek wil ’n ernstige beroep op die leierskap in die kerk doen om lidmate goed in te lig oor al die sake wat verwarring veroorsaak. Doen dit dan asseblief ook op ’n gebalanseerde wyse waar beide kante van die vertolkings gegee word.

LEES OOK: Kerk in SA: Het ons ’n plek en roeping?

Daar kan byvoorbeeld vir iemand van Leer en Aktuele Sake en iemand van die Moreletaberaad gevra word om Skrifvertolkings oor die volgende onder­werpe te doen:

  • Woordsiening: Het ons hier met woorde oor God, of met die Woord van God te make?
  • Bestaan van satan: Is daar net ’n algemene boosheid in die wêreld of is satan ’n wese?
  • Die Bybelse huwelik: ook tussen persone van dieselfde geslag of net tussen ’n man en ’n vrou?

(Daar kan ’n riglyn vir die lengte van die twee standpunte wees, byvoorbeeld 20 bladsye elk).

Die kerk het by die Belydenis van Belhar groot moeite gedoen om lidmate hieromtrent in te lig. Ons huidige situa­sie noodsaak ook die nodige inligting.

Word 'n vriend van Kerkbode