Klein venstertjies op God: In verwondering

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Van Milnertonstrand af het jy ’n besondere uitsig op Tafelberg in al sy prag en skoonheid.

In die Ou Nabye Ooste is berge nie as skeppinge nie, maar as gode beskou, gode wat vrees inboesem. In die Psalms word die “berg”-metafoor dikwels gebruik om die almagtige Skeppergod se handewerk te verbeeld.

Nog van dié foto-rubriek

Die digter van Psalm 104, wat die lof van die wyse en almagtige Skeppergod besing, gebruik die “berg”-metafoor om sy grootsheid, almag en beheer te besing: “Hy wat na die aarde kyk, en dit bewe, wat die berge aanraak, en hulle brand” (32).

Die verwondering oor die almag en beheer van die Skeppergod oor sy skepping moet ononderbroke in lof en aanbidding uiting vind. Daarvoor is ons gemaak.


Word 'n vriend van Kerkbode