Klein venstertjies op God

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Strome lewende water

In my skooldae op Williston het ons graag gesing: “Strome van seën van bowe, dit het die liefde beloof, heerlike tyd van verkwikking vloei uit ons Heiland en Hoof.”

By die Huttefees, waar die sorg en voorsienigheid van die Here in die woestyn herdenk is, het Jesus genooi en beloof: “As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink! Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei” (Joh 7:37-38).

LEES OOK: Die medium is die boodskap

Dat Hy die Dorslessende en die Ver­kwikker is, lei geen twyfel nie. Maar Hy is ook die immer Uitnodigende, wat verlossing en bevryding skenk. Wie van die water (verlossing) drink wat Hy skenk, word self ’n dorslessende en ’n verkwikker. ’n Stroom lewende water.

Word 'n vriend van Kerkbode