NG Gemeente Stellenberg

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 31 Mei 2021


Gemeenteprofiel:

Stellenberg is ’n makrogemeente in die noordelike voorstede van Kaapstad. Die bedieningstruktuur is gebou op ’n diversiteit van bedienings waarin ’n verskeidenheid van mense kan tuiskom. Die gemeente se visie is om uit te reik oor alle grense en die waardes sluit die volgende in: nader aan God, nader aan mekaar, om voortdurend te vernuwe en om met ’n verskil in die wêreld te leef.

Vereistes:

  • ’n Persoon in wie Stellenberg-gemeente se visie en waardes resoneer.
  • ’n Gelegitimeerde predikant van die NG of VG Kerk met meer as vyf jaar se bedieningservaring.
  • ’n Geloofs- en emosioneel volwasse persoon wat baie goed in spanverband kan saamwerk en die vermoë het om goeie verhoudinge te bou.
  • Iemand wat veral ’n sterk passie en aanvoeling het vir die bediening van gesinne en families en gemaklik met jonger kinders in eredienste kan kommunikeer.
  • Kreatiewe en innoverende denke oor die bediening in ’n stedelike voorstad.

Vergoeding:

Die pakket is in lyn met die sinodale riglyn en op aanvraag beskikbaar. ’n Pastorie of huissubsidie is beskikbaar.

Sluitingsdatum: 31 Mei 2021.

Datum van diens aanvaarding: 1 Februarie 2022.

Om aansoek te doen moet voornemende aansoekers asseblief die aansoekvorm op die gemeente se webwerf (www.stellenberg.co.za) voltooi en die voltooide vorm na lindy@stellenberg.co.za e-pos.

Word 'n vriend van Kerkbode