Popia: Is jou gemeente op datum?

Teen 30 Junie moet alle kerke voldoen aan die streng vereistes van die nuwe wetgewing op die Beskerming van Persoonlike Inligting (Popia-wetgewing).

Dit beteken kerkkantore moet seker maak dat hulle prosedures ten opsigte van die insamel, gebruik, berging en vernietiging van persoonlike inligting in lyn is met al die streng vereistes van die nuwe wetgewing.

Die nuwe wetgewing het op 1 Junie 2020 in werking getree waarna instansies 12 maande gehad het om sodanige prosedures in werking te stel. Die Algemene Sinode van die NG Kerk se Algemene Taakspan Regte (ATR) het ’n Popia-handleiding gepubliseer vir gebruik deur kerklike argiewe, sinodes en hulle gemeentes, ringe asook kerklike instansies soos kerkkantore en kerklike media. Die handleiding is aanlyn beskikbaar by die volgende skakel: https://www.kerkargief.co.za/inligtingswet/#popia

Alle nodige dokumentasie kan ook hier afgelaai word.

Elke gemeente moet ook ’n inligtingsbeampte registreer by die Inligtingsreguleerder voor of teen 30 Junie. Die inligtingsbeampte moet toesien dat aan die vereistes van die Popia-wetgewing voldoen word. Die aangewese persone kan nou reeds geregistreer word by die volgende skakel: https://justice.gov.za/inforeg/portal.html.

Lees ook: POPIA: Sperdatum wink vir kerkkantore

Word 'n vriend van Kerkbode