Klein venstertjies op God

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Wat ’n God?

’n Nag onder die sterrehemel in die Karoo bring jou onder die besef van jou nietigheid, geringheid en verganklikheid, maar ook die grootheid, almag en majesteit van God. Tog dink hierdie grote en almagtige God aan die mens en sorg vir hom. Hy is terdeë bewus van die mens se doen en late, asook sy omstandighede en sien na hom om. Daarom dat die psalmis verwonderd uitroep: “Wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien?” (Ps 8:5). Dít is en bly ’n onbegryplike en onverstaanbare wonder op ’n planeet waar die aansienlikes en magtiges normaalweg net na hulleself omsien.

Nog van hierdie fotorubriek

Word 'n vriend van Kerkbode