NG Kerk De Aar

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Leraar, kontrakpos
Sluitingsdatum: 20 Augustus 2021


Ons nooi gelegitimeerde persone om aansoek te doen vir bogenoemde pos. De Aar is geleë in ’n plattelandse omgewing in die Noord-Kaap. Die gemeente bestaan uit 450 belydende en 96 dooplidmate. Lidmate is eensgesinde, toegewyde mense wat nadink oor die betekenis daarvan dat ons geroep is om “Strome van lewende water” vir mekaar as gemeente en ons omgewing moet wees.

Twee aftreeoorde is geleë in bedieningsgebied van gemeente. Ruim pastorie beskikbaar.

Sluitingsdatum: 20 Augustus 2021.

Kontakpersone:

  • Cassie Wait, tel 082 859 0890.
  • Madeleine Hattingh, tel 053 631 2892.

Kantoorure: 8:00 tot 12:00, Maandag tot Vrydag.

E-pos u CV na: ngkerkdeaar@gmail.com

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode