NG Kerk Aranos: Namibië

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Voltydse leraar
Sluitigsdatum: 30 September 2021


GEMEENTEPROFIEL:

Die gemeente is geleë in die Sentrale oostelike deel van Namibië in die Kalahari, en bestaan uit 295 belydende en 81 dooplidmate. Die hoofbedryf in die omgewing is veeboerdery.

BEDIENINGSFOKUS:

Die begeleiding van die onderlinge geestelike versorging en opbou van die gelowiges om hulle in staat te stel om as Christene in die wêreld te kan leef en getuig.

Die prioriteite van hierdie fokus is die gevolg van ’n langdurige en intense droogte, asook die gevolge van die Coronavirus-krisis.

LERAARSPROFIEL:

’n Ten volle opgeleide predikant, wat by een van die erkende geregistreerde opleidingsfasiliteite van die Nederduitse Gereformeerde Kerk opgelei is, en gelegitimeer is in die Nederduitse Gereformeerde Kerk.

Beantwoord aan die bedieningsvereistes van Art 9 van die KO van die NG Kerk.

Besondere vereistes:

  • Besondere geestelike en persoonlike volwassenheid in die hantering van menseverhoudinge en spanwerk.
  • Die vermoë om jonger mense te bereik.
  • Goeie fisiese gesondheid om die bediening oor groot afstande te kan hanteer.
  • Verkieslik Namibiese burger.

Kandidate wat hulleself in hierdie profiel sien is welkom om hulle beskikbaar te stel vir beroeping.
Stuur asb ’n kort CV, met twee verwysings en twee videopreke na:
Die Voorsitter: Bedieningskommissie, NG Kerk Aranos: aranosng@iway.na
Sluitingsdatum: 30 September 2021.

Word 'n vriend van Kerkbode