Vlak 2: Ramaphosa oor nuwe riglyne en NG Kerk oor entstof

Die NG Kerk is ‘onbeskaamd pro-lewe’ en ondersteun daarom die inenting van soveel as moontlik landsburgers – én verwelkom dat groter getalle op Vlak 2 by eredienste toegelaat word binne die voorgeskrewe Covid-maatreëls.

Só sê dr Gustav Claassen, die algemene sekretaris van die NG Kerk, in reaksie op die aankondigings wat president Cyril Ramaphosa Sondagaand (12 September) in sy jongste regstreekse uitsending gemaak het.

Ramaphosa het gesê die kabinet het besluit die daling in die aantal Covid-gevalle landwyd is genoegsaam om die land ná drie maande vanuit die aangepaste Vlak 3-inperkingsmaatreëls na Vlak 2 te skuif.

Voorafgaande tot dié aankondiging het die president gesê die derde vlaag, die ergste en langste sover, is nog nie verby nie. Hy het landsburgers daarom aangemoedig om ingeënt te word omdat entstowwe tans die mees “potente wapen” is wat die wetenskap sover daar kon stel om die pandemie te beveg. Dit bied ook die beste kans om ’n moontlike vierde vlaag van infeksies in Desember te beperk.

“‘Die NG Kerk, as ’n geloofsgemeenskap wat die lewe koester, ondersteun die inenting van soveel as moontlik van die bevolking. Die NG Kerk is onbeskaamd pro-lewe,” sê Claassen. Hy vra dat lidmate inenting ernstig oorweeg én ook bejaardes en ander sal bystaan wat hulp benodig met registrasie en vervoer om toegang tot inentings te kry. Daar is ook gemeentes wat hulle fasiliteite aanbied as sentrums waar inentings kan plaasvind.

Die skuif na Vlak 2 beteken dat alle binnenshuise byeenkomste soos kerkdienste, troues en onthale nou ’n maksimum van 250 mense mag akkommodeer – mits die lokaal groot genoeg is dat net die helfte van die beskikbare spasie opgeneem word. Buitemuurse byeenkomste mag deur soveel as 500 mense bygewoon word.

Die moontlikheid vir gemeentes om weer tot 250 in ’n erediens te mag akkommodeer, mits hulle kerklokale spasiegewys dit toelaat, sal wyd verwelkom word. “Die praktyk het gewys dat koinonia tydens die sogenaamde ‘reset’-fases uiters belangrik was vir lidmate wat vir lank dit ontbeer het. ’n Reset-fase is wanneer daar na ’n lang tyd van streng grendelreëls na ’n beperkte normaliteit teruggekeer word,” sê Claassen.

Op Vlak 3 was kerke beperk tot 50 persone per erediens wat meegebring het dat groter kerke verskillende maatreëls moes tref. Sommige het vooraf plekbesprekings ingebring terwyl ander hulle kerkdeure toegehou het terwyl voortgegaan is met aanlyn eredienste. Ander het weer plan gemaak met uitsaaidienste waarna mense op hulle karradio kan kom luister of buitelugdienste.

Claassen sê die vermeerdering in getalle bied ook die kans om beter ruimtes en geleenthede vir samesyn tussen gelowiges te skep. Dit verbeter ook die interaksie tussen predikante en lidmate.

Begrafnisse word op Vlak 2 steeds beperk tot 50. Nagwake en sosiale byeenkomste na afloop van ’n begrafnis is steeds verbode. “Die feit dat daar nie ’n verslapping is in die beperking van 50 ten opsigte van begrafnisse nie, moet gesien word teen die feit dat navorsing al hoe meer begrafnisse, en van die gebruike/rituele wat daarmee gepaard gaan, uitwys as sogenaamde super-verspreiders,” sê Claassen.

Die dra van gesigmaskers wat die neus en mond bedek, bly verpligtend, sowel as die hou van sosiale afstand.

Word 'n vriend van Kerkbode