Kyk: Die storie van ’n ou-ou gemeente en ’n nuwe venster

“Suid-Afrika se oudste kerkgebou in gebruik het onlangs in besit van ’n bietjie geld vir herstelwerk gekom,” begin Le Roux Schoeman in ’n 1 minuut 44 sekondes video-insetsel gemaak vir Bybel-Media die storie vertel agter die nuwe gebrandskilderde venster in die Evangelies-Lutherse Kerk in Strandstraat, Kaapstad.

In die video is die verweer in afgedopte verf plek-plek sigbaar in die historiese kerkgebou wat in 1949 tot ’n nasionale monument verklaar is. Hier hou die Lutherane al sedert die 18de eeu kerk wat dit die oudste kerkgebou in gebruik in die land maak.

Die Lutherane moes eers in die geheim kerk hou tot die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie (VOC) in 1780 aan hulle godsdiensvryheid gegee het. Voor daardie tyd het die VOC slegs eredienste van die NG Kerk toegelaat, aldus die webblad van die Evangelies-Lutherse Kerk.

’n Nabyskoot van die nuwe gebrandskilderde venster in die historiese kerkgebou van die Evangelies-Lutherse Kerk in Kaapstad.

Dit verklaar hoekom die NG Gemeente Kaapstad (algemeen bekend as die Groote Kerk) die oudste gemeente is, want die Nederduitse Gereformeerde geloof was die kerkverband van Jan van Riebeeck en sy geselskap. Hulle eerste kerkgebou moes egter weens swak konstruksie gesloop word. Die huidige Groote Kerk-gebou dateer uit 1841, lees ’n mens op die Groote Kerk se webblad.

Anton Anreith, seker die land se bekendste preekstoelbouer, het altwee gemeentes se preekstoele uit hout gemaak rondom die 1780s.

Die video wys die antieke donkerhout preekstoel met trappies en spitsdakkie, maar dit is nie die fokus nie. Die aandag word gespits op die nuwe gebrandskilderde venster bokant dit. Die kerk het die kunstenaar en teoloog dr Nico Simpson gevra om die ontwerp te doen.

In die video verduidelik Simpson dat hy die Lutherse Roos, die welbekende simbool van die Lutherse Kerk, as inspirasie gebruik het. Die embleem bestaan uit ’n oop wit roos met ’n swart kruis in die middel van ’n rooi hart. Vir die Duitse teoloog Martin Luther, op wie se lering die Evangelies-Lutherse Kerk geskoei is, was die swart kruis in die rooi hart simbolies van die gelowige se geloof in Christus terwyl die oop wit roos dui op die vreugde, vertroosting en vrede wat geloof bring.

Die Lutherse Roos-embleem wat in die 16de eeu as seëlring vir die Duitse kerkvader Martin Luther ontwerp is.

“Dit is spesifiek vir Martin Luther ontwerp. Dit was die embleem op sy seëlring en bied ’n opsomming van sy teologie,” sê Simpson. Hy het dieselfde ontwerp vir die venster gebruik met ’n paar aanpassings soos ’n goue krans rondom die roos om dit ligter en meer vreugdevol te maak.

“Luther het eenmaal gesê prente en simbole het nie ’n plek in die kerk as dit nie jou geloof ondersteun nie, dan moet dit weggeneem of toegemaak word. Ek dink nie hierdie venster sal ooit toegemaak word nie, want dit preek vir ons,” sê pastoor Walter Schär, leraar van die ou-ou gemeente sedert 2011.

  • Dr Nico Simpson is die uitvoerende hoof van Bybel-Media.
Word 'n vriend van Kerkbode