Word deel van KSM as tienerleraar

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Die Tienerleraar sal volwasse vrywilligers en tieners ontwikkel en inspireer om as volgelinge van Jesus, leiers in die gemeente en gemeenskap te wees en sal ook verantwoordelik wees vir die weeklikse Tienerdienste.

Die Tienerleraar sal iemand wees wat saam met die personeel en vrywilligers die Woord op relevante maniere leer en verhoudings bou met tieners deur weeklikse ervarings, kleingroepe en diensgeleenthede. Indien jou hart warm klop vir tieners en jy droom gedurig van ʼn groeiende beweging van jongmense wat Jesus passievol volg, wil ons graag van jou hoor.

Wie is jy? 

  • Kundig in Tienerbediening en ten minste twee jaar ervaring.
  • Bewese ervaring om ʼn span te bou en tot aksie te inspireer om ʼn gemeenskaplike doelwit te bereik.
  • Uitstaande kommunikeerder met die vermoë om te connect met tieners en hulle ouers.

Wat gaan jy doen?

  • ʼn Verhoudingsgedrewe tienerspan bou.
  • Identifiseer, ontwikkel en inspireer volwasse vrywilligers en tienerleiers.
  • Verantwoordelik wees vir weeklikse eredienste wat insluit ‘n tienerorkes.

KSM is een gemeente wat vanuit twee bedieningspunte funksioneer. Die Tienerleraar sal verantwoordelik wees vir die bediening by beide bedieningspunte.

Vergoeding en byvoordele:

ʼn Mededingende vergoedingspakket onderhandelbaar afhangende van kwalifikasies, opleiding en ervaring.

Stuur jou CV met twee referente na mmuller@ksm.co.za.


Die aansoek moet vergesel word van ʼn volledige CV met name van twee referente, na mmuller@ksm.co.za.

Vir enige administratiewe navrae, kontak Miriam Muller by 012 663 2003 x210.

Vir verdere inligting rakende die pos, kan Fanie Venter gekontak word by fventer@ksm.co.za of 082 894 6270.

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Januarie 2022.

Die Gemeenteraad behou die reg voor om geen aanstelling te maak indien daar nie ʼn geskikte kandidaat vir die pos gevind word nie.

Word 'n vriend van Kerkbode