Op besoek aan die NG Kerk se geloofsfamilie in Kenia

Ons is Kerk in Afrika en wat ’n voorreg is dit nie!” So sê een lid van ’n klein groepie uit Suid-Afrika wat so pas teruggekeer het na ’n besoek aan die NG Kerk se susterskerk in Kenia en diep geraak is deur dié besondere ervaring. Vanaf Maandag 22 November tot Dinsdag 30 November was dr. Daniël de Wet, die VGK Streeksinode Kaapland en NG Kerk Wes-Kaapland se taakspanbestuurder van Ekumeniese Vennootskappe in Afrika, dr. Nico Mostert, Vrystaat Sinode se direkteur van Vennote in Getuienis en uitvoerende direkteur van NetACT, en ds Hannes Theron wat op 1 Januarie 2022 as NetACT-programkoördineerder by Jurgens Hendriks sal oorneem, op besoek aan die susterskerk in Kenia, die Reformed Church in East Africa. Lees meer by https://bit.ly/3DlalgK (met dank aan Vrypos).