Coram Deo NG Gemeente

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Voltydse leraarspos

Sluitingsdatum:31 Januarie 2022


Coram Deo nooi predikante met vyf jaar ervaring (maar jonger as 48) om hulle inligting voor te lê vir oorweging vir hierdie leraarspos.

Gemeenteprofiel:

Coram Deo Gemeente is ’n kleiner, gesonde gemeente in Risiville in Vereeniging – een waar die klem val op die opbou van Christene en op die verskil wat hulle maak deur die praktiese uitlewing van ’n egte geloof in Jesus Christus. En een wat (vanweë die aard van kleiner gemeentes) van die leraar vra om “multitasking” te doen.

Leraarsprofiel:

Coram Deo is op soek na ’n persoon

 • wat ’n duidelike getuienis het van ’n persoonlike, lewende verhouding met God deur Jesus Christus;
 • wat ingestel is daarop om preke te lewer wat oorkom na en ’n impak maak op hoorders;
 • wat moeite doen om stof (kategese, Bybelstudies, ens) nuut, anders en meer effektief aan te bied;
 • wat gemaklik is met en sal floreer in ’n informele, hedendaagse styl van eredienste;
 • wat soek na en eksperimenteer met nuwe maniere van kerkwees;
 • wat ervaring het met die internet en die gebruik van digitale media om die boodskap van die Bybel te versprei – of oop is om dit aan te leer;
 • wat ’n tuiste sal vind en lekker sal werk in ’n kleiner gemeente; en
 • wat oop is om vir ’n jaar van induksie onder die leierskap/mentorskap van ’n ouer predikant te werk … en so ’n eie plek en tuiste in die gemeente te vind.

Pligte:

 • Soos met kerkraad uitgeklaar en onderhandel.

Vergoeding en voordele:

 • ’n Mededingende vergoedingspakket sal onderhandel word. Behuising word voorsien.

Aansoek:

Stuur jou kontakbesonderhede, ’n kort CV, skakels na video-opnames, en die kontakbesonderhede van drie referente aan: soma@coramdeong.com

Diensaanvaarding: Soos met kerkraad onderhandel.

Navrae:

 • Vir meer inligting: kontak dr Floris Knouwds by 016 423 1205 of 082 927 2575. Of besoek ons webblad: https://www.coramdeong.com

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode