NG GEMEENTE CALVINIA | Vakature: Aflosleraar

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Sluitingsdatum: 31 Januarie 2022 om 12:00.

Vakature: Aflosleraar

Die gemeente het ’n vakature vir ’n aflosleraar vir die tydperk

1 Maart 2022 tot 31 Augustus 2022.

Calvinia is geleë in die Hantam-Karoo in die Noord-Kaap, ongeveer 400 km vanaf Kaapstad, Beaufort-Wes en Upington. Ons naaste groot dorp is Vredendal, en is 150 km vanaf Calvinia.

Veeboerdery is die belangrikste in die distrik, maar hier is ook in ’n mindere mate lusern- en graanboerdery.

Die gemeente bestaan uit 819 lidmate in totaal waarvan 629 belydende en 116 dooplidmate is.

Aflosleraarsprofiel:

  •   Die aflosleraar moet ’n gelegitimeerde leraar van die NG Kerk wees.
  •   Die aflosleraar moet tydens hierdie periode die volle pligte van die permanente leraar behartig.
  •   Die aflosleraar moet tydens hierdie periode sigbaar binne die gemeente wees.
  •   Sluit die bediening van jongmense en skoolkinders in.

Vergoeding:

Vergoeding is onderhandelbaar, en huisvesting word voorsien. ’n Selfoon van die gemeente word beskikbaar gestel om vir werk gebruik te word.

Aansoeke:

Aansoeke geskied deur middel van u CV met ’n dekbrief waarin u u aansoek motiveer.

Sluitingsdatum: 31 Januarie 2022 om 12:00.

Diensaanvaarding is op 1 Maart 2022 of vroeër soos ooreengekom.

Navrae:

Voorsitter van die Kerkraad: Flip Augustyn by 083 412 5114, flipaugustyn@hantam.co.za

Menslike hulpbronne: Jan du Toit by 083 741 6418, dutoit005@gmail.com

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit een van die aansoekers te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode