Opleiding in Antieke (Bybel-) tale by Hugenote Kollege

Die Hugenote Kollege op Wellington bied vanaf Aprilmaand opleiding in Bybelse Hebreeus en Grieks.

Die opleiding van studente in die Antieke Tale is by die meeste openbare universiteite in Suid-Afrika onder druk vanweë onder meer die kleiner aanvraag en die gepaardgaande druk om die opleiding finansieel haalbaar aan te bied, luidens ’n verklaring op 18 Maart vanjaar.

Tog dring die familie van Gereformeerde Kerke steeds aan op ’n minimum opleiding op eerstejaars- (VGK) en tweedejaarsvlak (NG & Ned Herv) vir predikante van dié kerke. Binne die NG Kerk het die uitbreiding van bedieningsbane die behoefte geskep aan bykomende opleiding in die antieke tale vir diensleraars wat verder wil studeer.

Lees ook: Preekvoorbereiding: In die straat, siekeboeg, saailand, ja, selfs in die studeerkamer …

Die Hugenote-kursusse sal per afstandsonderrig via die internet aangebied word. Dié modus van opleiding is gekies omdat navorsing daarop dui dat daar ’n behoefte by veral ouer en gevestigde studente is om opleiding in die antieke tale te ontvang. Die opleiding sal op die kollege se kommunikasieplatform (MyNotes) ondersteun deur kontaksessies op Zoomkommunikasiesagteware aangebied word. Die standaard daarvan is op eerstejaaruniversiteitsvlak en kommunikatiewe taalonderrigbeginsels word gevolg met leermateriaal, assesserings wat gelykkansig saamgestel word en kursusgereedskap wat die vordering van studente deurgaans moniteer. Die program is volledig ontwikkel en bied aan studente die geleentheid om teen hulle eie pas daardeur te werk met ingeboude assesserings na elke afdeling wat geslaag moet word om na die volgende afdeling te kan vorder. Die student kan die assesserings herhaal totdat s/hy die verlangde standaard bereik het.

Afgesien van die beginsels van die grammatika word studente ook onderrig in die kultuurhistoriese agtergrond van die Ou en Nuwe Testament en die toepassing daarvan op die verstaan van geselekteerde tekste. Die kursusse is daarop gerig om studente af te lewer wat in staat sal wees om enige teks in Bybelse Grieks of Hebreeus met hulpmiddels te kan volg en krities met bestaande vertalings en uitsprake in kommentare om te gaan.

Lees ook: AMPTELIKE NUUS: MAART 2022

Die opleiding is nie SAQA-geakkrediteer nie en ’n Hugenote Kollegesertifikaat sal deur suksesvolle studente verwerf word. Die kursus strek oor een jaar en voornemende studente moet oor ’n Nasionale Seniorsertifikaat met ’n minimumprestasie van 50% in Engels beskik. Aansoeke kan aanlyn op die kollege se webblad by www.hugenote.com gedoen word en studente kan enige tyd van die jaar aan die begin van ’n nuwe termyn begin met die kursus. Vir meer besonderhede oor termyndatums en koste kan met die kollege geskakel word by info@hugenote.com of tel 021 873 1181. Die tweede termyn begin op 5 April 2022 en aansoeke word tans ingewag.

Word 'n vriend van Kerkbode