Langa-brande: God sien ook dié nood raak

Tydens ’n onlangse besoek aan Langa, die Kaapse woongebied waar ’n brand meer as 700 mense dakloos gelaat het, vang ’n oop Bybel op die grond haar oog, vertel ds Nioma Venter van Diakonia aan Heléne Meissenheimer.

“Dit het my verskriklik gevang, die oop Bybel … dit was juis op daai oomblik wat jy daar staan in die verskriklike situasie en jy net heeltemal magteloos voel … oorweldig … eintlik voel jy misluk met al die pogings wat ’n mens het om mense te help en dit is net so baie,” vertel die oud-maatskaplike werker wat Woensdag 20 April saam met ds Eugene Malan van die NG Gemeente Sonstraal in Durbanville die Joe Slovo-woonbuurt in Langa besoek het.

Saterdagnag het ’n reusebrand van ses ure in dié buurt 260 woonplekke verwoes, het Stad Kaapstad in ’n verklaring bevestig. Volgens wat Venter verneem laat dit ’n geskatte byna 700 mense dakloos waarvan 106 kinders en 30 babas is.

In reaksie op die brand het Stad Kaapstad se ramp- en risikobestuur ’n tydelike sentrale komitee (joint operational centre of JOC) tot stand gebring om noodleniging te koördineer. “Diakonia verteenwoordig die VG en NG Kerke in RESPOND, die ekumeniese rampondersteuningsnetwerk in die Wes-Kaap wat ook na dié komitee genooi word saam met slegs twee ander nie-regeringsorganisasies, Gift of the Givers en Islamic Relief,” verduidelik Venter.

Diakonia se strategie is om ’n VG of NG gemeente te soek wat ’n bestaande verbintenis met die rampgebied het, dié keer was dit Sonstraal-gemeente in Durbanville wat kontak gemaak het. Hulle gemeente het al geruime tyd ’n hart om te kyk hoe God hulle buite wat vir hulle bekend is kan gebruik, vertel hulle leraar ds Eugene Malan in ’n telefoniese gesprek met Kerkbode. Wat vier jaar gelede begin het met begeleide staptoere in Langa het sedertdien uitgebrei tot hulle gemeente se betrokkenheid by ’n creche vir behoeftige kinders en die verbetering van ’n skooltjie daar.

Odwa Futshane, hulle gereelde staptoergids, se broer bly langs die gedeelte wat afgebrand het. Dit is op Odwa se versoek dat hulle Woensdag die gebied besoek het en Venter toe ook die oop Bybel raaksien.

Sy vertel die Bybel was oop by Matteus 18 en die gedeelte wat haar oog vang is die verse waar Jesus sy dissipels daaraan herinner hoe Hy uit ’n paar brode en vissies duisende mense kos gegee het. So, hulle moenie bekommerd wees dat wat hulle nou het te min is nie.

Daar tussen die gebrande puin en die ontsaglike nood is dit vir haar of die Here ook vir haar wil sê: “Ja dit is verskriklik, maar moenie kleingelowig wees nie, want Ek sien dit ook raak. Ek is ook bewus van hierdie mense …”

In die skadu op regs staan ds Eugene Malan van Sonstraal-gemeente in die puin van wonings wat Saterdagnag in ’n reusebrand in Langa verwoes is. Foto: Nioma Venter

Só kan jy of jou gemeente help

Na Woensdag se besoek, is voorgestel dat Diakonia komberse insamel wat Sonstraal-gemeente sal besorg by Langa Baptistekerk, die logistieke beheersentrum waarheen skenkings en donasies aan RESPOND geneem kan word.

Komberse, asook kospotte vir huishoudings (om kos in voor te berei) kan voor Maandag 25 April by NG Gemeente Sonstraal afgegee word. Rig enige navrae aan Nicola Visser by diaconia@kaapkerk.co.za of whatsapp haar by 072 427 8594.

Vrywilligers wat in die week wil gaan help om donasies te sorteer/kospakkies te pak, kan vir Stephy kontak by 060 867 3605.

Kontantskenkings vir nie-bederfbare kospakkies kan inbetaal word by: Diaconia Nedbank Rek nr 1135900337 Takkode 198765 Gebruik die verwysing ‘Langa’.

Word 'n vriend van Kerkbode