Promosie: Mentoring en Afrigting, Persoonlike Meesterskap en Emosionele Intelligensie vir Sosiale Besigheid

Hierdie kursus ontwikkel Emosionele Intelligensie (EI) en kombineer Ei met mentorskap en afrigting. EI en mentor-skap en afrigting lei tot verbeterde persoonlike meesterskap en organisasieprestasie. Lees hieronder of Kliek vir meer. 

Word 'n vriend van Kerkbode