Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2023

Dit is 'n bate van die NG Kerk dat "ons mekaar wil saamneem ... al is ons nie eenstemmig nie", sê Jan Lubbe. Foto: Kerkbode-argief

Elders gelees | ‘Ons wil as Gereformeerde kerk bly reformeer’ – Jan Lubbe oor die NG Kerk se pad vorentoe


Ds Jan Lubbe se nuwe pos as moderator van die Algemene Sinode gaan “baie wysheid, insig en deernis met die verskeie Woordinterpretasie-groepe binne die NG Kerk” verg, skryf Mariëtte Odendaal wat onlangs vir Vrypos met hom gesels het.

Sy wou ondermeer by hom weet wat hy meen die kerk se grootste bate is waarop Lubbe as volg geantwoord het: “Ons grootste bate? Dat ons ’n kerkfamilie is wat die Skrifgeworde Woord van God in ons eie taal het om te lees en te bestudeer; dat ons daarin diep toegewyd is … ons maak erns met die kompleksiteite van ons menslike bestaan – nou en in hierdie kontekste en ons soek na die lig van God hierop,” en voeg dan by, “tesame hiermee is dit ook ’n bate dat ons mekaar in hierdie proses erken en wil saamneem … ons is eensgesind, al is ons nie eenstemmig nie. Ons wil as Gereformeerde kerk bly reformeer, terugvra na die bronne en die Bron; telkens weer ons geloof bely in woorde wat troosvol tot ons tydgenote spreek.”

Odendal vra hom ook waar hy meen die kerk tans faal, asook wat sy droom en visie is vir die volgende vier jaar as voorsitter van die moderamen (verkose kerkleierskap uit die 10 samestellende streeksinodes van die NG Kerk).

Geborg

Lubbe, wat ook dien as voorsitter van die Vrystaatse Sinode en predikant is by NG Gemeente Berg-en-Dal in Bloemfontein, het op 16 Oktober die leisels oorgeneem by ds Nelis Janse van Rensburg wat vir twee termyne die pos van moderator beklee het.

Lees HIER verder.

  • Bron: Vrypos 27 Oktober (Uitgawe 18, Jaargang 21).
  • Hierdie artikel is ’n mediavrystelling of storie wat aan Kerkbode gestuur is. Dit is geredigeer vir lengte, maar basies gepubliseer soos dit ontvang is. 
  • Het jy nuus? Kontak ons gerus per Whatsapp by 072 149 1969 of e-pos: kerkbode@tydskrifte.co.za.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand