Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

Beroepbare proponente en diensleraars: Ontmoet UV se klas van 2023


Die Kuratorium van die Vrystaat se legitimasie van hul proponente, diensleraars en bedienaars is op 14 November gehou by NG Gemeente Bainsvlei.

LEES OOK: Beroepbare proponente en diensleraars: Ontmoet UP se klas van 2023

Proponente

Geborg

Anton Jacobs is baie lief vir die jeug, en reken hoewel baie mense dit sê, is dit regtig sy passie. Hy is al twee jaar ’n jeugwerker by Grey Kollege in Bloemfontein en ook so in die middag by Jim Fouché Laerskool. Hy speel ook kitaar en is baie lief vir evangelisasie en om die Skrif met ander te deel. Verder geniet hy dit om mense te leer ken en hulle stories te hoor. Hy gee baie om vir mense, so het ook ’n belangstelling in barmhartigheid. Skripsietema: Representing God`s justice: An appropriation of Psalm 72.

BDiv, MDiv, PGDip

071 702 9653 / antonjacobs24@gmail.com

 

Melissa Jacobs se bedieningsveldbelangstellings is diep gegrond in haar roeping om pastoraal te bedien. Sy het ’n passie vir jongmense, gesinne en seniors (Gerontologie) en hoop om op só ’n manier haar bediening te vorm en in te kleur na die Wil van God. Sy het die Dekaansmedalje in 2022 verwerf by die UV. Skripsietema: A Practical Theological research of the relationship between aspects of personality preferences and the handling of trauma in congregations: A literature study.

BDiv, MDiv, PGDip

076 447 1164 / opperman.melissa19@gmail.com

Stephan Swart, gebore op 2 April 1999 in Potchefstroom, matrikuleer in 2017 by Hoërskool Potchefstroom Gimnasium. Tydens sy studies vanaf 2018 aan die Universiteit van die Vrystaat het hy lief geraak vir historiese en konstruktiewe teologie. In sy MDiv-tesis worstel hy daarom met die teodiseevraagstuk, onder die tema: Approaching theodicy in the time of Covid-19.

Geborg

Hy stel belang in die bedieningsvelde van prediking, barmhartigheid en omgeegroepe. Dit is vir Stephan ’n groot voorreg en vreugde om te kan preek en te worstel met God se Woord. Hy voel ook geroep om ’n verskil in sy skepping te begelei, daarom sy liefde vir barmhartigheid. Verder het hy ’n hart vir omgeegroepe/kleingroepe. 

BDiv, MDiv, PGDip

079 507 5366 / stephanswart123@gmail.com

Diensleraars

Hester Fourie het ’n passie vir gemeenskapsbediening en -ontwikkeling en leef dit uit deur haar missionale diakonaat-benadering om Skrifgetrou te bedien en gemeenskappe te help groei. Sy tree op as pastorale versorger by skole in Kroonstad en Hennenman vir die laaste 10 jaar en is ook tans voltyds betrokke by Diens van Barmhartigheid op Ventersburg. Proefskrifonderwerp: ’n Narratiewe pastorale betrokkenheid by tienerdogters wat seksuele misbruik beleef het.

BCur Verpleging 1976; Hons Praktiese Teologie 2005; MTh Praktiese Teologie 2007; PhD Praktiese Teologie 2011

072 375 5986 / hafourie15@gmail.com

Geborg

Jacqueline Smith het van 2010-2016 as navorsingassistent by die Departement van Hebreeus by Universiteit Vrystaat gewerk. Terwyl sy haar MA voltooi het, het die Bybelgenootskap van Suid-Afrika haar gevra om as eksegeet vir 2 Kronieke op te tree vir die 2020 Bybelvertaling in Afrikaans. Haar belangstelling in prediking, sending en gemeentebediening is diep gegrond in haar roeping om in diens te staan van Jesus Christus. Skripsietitel: Die vertaling van die Hebreeuse term asherah in die Septuagint.

BTh (2008); BA Hons (Nabye Oosterse Studies – UV 2009); MA (Nabye Oosterse Studies – UV 2012); PGDip (Teologie – UV 2023)

078 810 2868 / smith.xx6767@gmail.com

Adriaan Maartens is betrokke by die NG Kerk Balfour. Jeug-kleingroepe is sy passie, veral jong volwassenes en pasgetroude paartjies. Pastoraat is sy groot liefde asook getroue Skrifprediking soos geopenbaar deur God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Hy sien die wêreld as sy bedieningsveld en het ’n brandende passie om die liefde van Jesus Christus te deel. 

BTh (NWU – 2023)

078 288 0695 / Adriaan.kurt@yahoo.com

LEES OOK: Meer bedienaars en diensleraars as predikante in 2030?

Geborg

Bedienaars

Annalie du Preez is in die onderwys by landbouskole vanaf 1984 en het verskeie jare diens as polisiereservis gelewer. Sy stel veral belang in prediking in afgeleë plekkies en het ’n hart vir wêreldsending.

BScAgric en HOD (Universiteit Pta – 1983); Dip in Sending (Hugenote Kollege – 1999); Dip in Ministry (Timothy Training Institute – 2004); Kerklike Dip in Christelike Nood- en Traumaberading (Hugenote Kollege – 2012); Kursus in Bedienaar met Preek- en Erediensleidingvaardigheid (Hugenote Kollege – 2023)

084 909 0043 / dupreezae@gmail.com

Louisa Kleintjie Erasmus se groot liefde is bejaardebediening en -sorg. Sy wil seniors met die Woord van God bedien en versorg. Verder stel sy ook belang in gemeente-administrasie / bestuur.

Akademiese Opleiding: Senior Sekretariële Sertifikaat (Bloemfontein Tegniese Kollege – 1980); Kursus in Bedienaar met Preek- en Erediensleidingvaardigheid (Hugenote Kollege – 2023)

084 941 3633 / slakkie777@gmail.com

Christine Grobbelaar voltooi matriek in 2022 en ’n kursus in Bedienaar met Preek- en Erediensvaardigheid in 2023. Sy het ook ingeskryf om in 2024 haar BDiv-graad by UV te begin. Haar belangstellingsvelde is aanbidding, bejaardebediening, berading, diakonaat, lering, evangelisasie, geloofsvorming, jeug- en familiebediening, kerkplanting, pastoraat, prediking, uitreikbediening, sending en ook gemeente-administrasie / bestuur.

Kursus in Bedienaar met Preek- en Erediensleidingvaardigheid (Hugenote Kollege – 2023); Matriek 2022

073 252 2460 / Christinegrobbelaar94@gmail.com

Leon Schroeder voel geroep om die jeug te bedien. Sy grootste bedieningsvreugde is om verhoudings met jongmense te bou en hulle met die Woord van God te bedien en te begelei.

TEEC 1995-1998: Local Preacher’s Certificate (TEEC 1995-1998); Kursus in Bedienaar met Preek- en Erediensleidingvaardigheid (Hugenote Kollege – 2023)

083 376 8348 / Lekit31@gmail.com


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.

LUISTER - Kerkbode se weeklikse podsendings.