Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

Op Woensdag, 29 November 2023 is twaalf diensleraars en een leraar gelegitimeer en 10 bedienaars het hulle sertifikate ontvang in die NG Moederkerk Stellenbosch. 'n Tweede groep was Donderdag 30 November gelegitimeer. Foto: Kaapkerk, DJ Muller

Beroepbare proponente en diensleraars: Ontmoet US en HK se klas van 2023


Die Kuratorium op Stellenbosch het op 29 en 30 November 2023 ’n groep proponente en diensleraars gelegitimeer in die NG Moederkerk  Stellenbosch. Die groep bevat studente van Universiteit Stellenbosch (US) asook Hugenote Kollege (HK).

LEES OOK: Beroepbare proponente en diensleraars: Ontmoet UV se klas van 2023

LEES OOK: Beroepbare proponente en diensleraars: Ontmoet UP se klas van 2023

Geborg

Proponente

Simoné Abrahams is op 6 April 1995 gebore en het in Paarl, Wes-Kaap, grootgeword. Sy matrikuleer in 2013 aan die Hoërskool Labori en begin in 2016 aan die Universiteit Stellenbosch teologie studeer. In 2021 behaal sy die graad BDiv. In Desember 2022 behaal sy die graad MDiv (Ou Testament onder leiding van prof Louis C Jonker). Die titel van haar minitesis is: Tempels en Jahwe-aanbidding in die na-ballingskapse periode: ’n Godsdienshistoriese studie oor die diversiteit in godsdiens. Simoné doen in 2023 haar gemeentejaar by die NG Gemeente Wellington-Oos waar sy in alle aspekte van die bediening diensbaar en hardwerkend was. Die elemente van Mission Dei, getuienis en die uiteindelike opbou van die koninkryk van God, is vir Simoné belangrik in haar bediening van die Woord. Verder stel sy veral belang in lees, reisavonture en die natuur. Simoné is beroepbaar en kan by 060 400 6952 of 20427182@sun.ac.za gekontak word.

Mikal Albert Barnes is op 27 Mei 1998 gebore en het in Roodepoort grootgeword. Hy het in 2016 aan die Hoërskool Florida gematrikuleer en begin in 2017 aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) Ingenieurswese studeer. Hy het deur hierdie jaar God se roepstem al harder gehoor, sy studies gestaak en in 2018 begin om teologie te studeer by die NWU. In 2020 behaal hy die graad BTh cum laude. In 2021 behaal hy die BTh Hons-graad cum laude, met sy navorsingartikel se titel: The influence of culture on partaking in the Missio Dei on university campuses with reference to Generation Z. Hy dien vir die laaste vyf jaar op die dagbestuur van NG Kandelaar Studentegemeente waar hy vir twee jaar die kerkraadleier was. Hy werk tans as die gemeentebestuurder en eredienskoördineerder van hierdie gemeente waar hy sy teologiese opleiding voltooi en waar hy in alle aspekte van die bediening diensbaar is. Hy is ’n missionale teoloog en denker wat ’n sagte plekkie het vir die sending. Hy het onder andere deelgeneem aan sendingwerk in Makhatini, Indië en Sri Lanka. Sending, eenheid, versoening en vrede tussen gelowiges lê hom na aan die hart. Verder geniet hy dit om tyd te spandeer in die natuur, saam met geliefdes, en op sy bergfiets. Mikal is getroud met Jealandri van der Westhuizen, ’n hoërskoolonderwyseres. Hy is onlangs beroep na Oosterliggemeente in Pretoria en kan by 083 800 6665 of mikalbarnes37@gmail.com gekontak word.

Karla Bekker is gebore op 13 Julie 1999 in Kaapstad. Sy het grootgeword in Bellville en bevind haar tans in Kuilsrivier waar sy besig is om haar prakties te voltooi by NG Kerk Kuilsrivier-Suid. Sy is ’n entoesiastiese, selfgemotiveerde, betroubare en hardwerkende persoon. Karla is passievol oor mense en hou daarvan om te sien dat hulle sukses behaal. Sy is gefokus daarop om ander te help om hulle persoonlike uitdagings te oorkom en is gemaklik om alleen of in ’n groep te werk. God se genade en liefde is deel van haar daaglikse aktiwiteite en sy leef dit ook so uit. Haar vaardighede som sy kortliks op as volg: kommunikasie, leierskap, probleemoplossing, goeie kreatiwiteit, spanwerk, rekenaargeletterdheid, aanpasbaarheid, besluitneming, aandag aan detail. Sy is tweetalig in Afrikaans en Engels, maar haar moedertaal is Afrikaans. Sy het in 2017 gematrikuleer by Hoërskool DF Malan. In 2020 behaal sy ’n BTh-graad, waarna sy besluit het om ’n PGDip te voltooi in 2021 by Universiteit Stellenbosch. In 2022 het sy die MDiv-program op Stellenbosch voltooi. Sy is tans besig met haar PGDip in bedieningsopleiding (ook by Universiteit Stellenbosch). Haar kontakbesonderhede is selnommer 082 303 4144, e-posadres: karla.bekker11@gmail.com

Carli Benade is op 11 Januarie 1999 gebore in Vaalpark. Sy het vir die eerste agt jaar van haar lewe in Vaalpark gewoon. Daarna was sy vir ses jaar in Engeland. Sy is in graad 8 weer terug in Suid-Afrika saam met haar gesin in die Strand. Sy matrikuleer in 2017 aan Hoërskool Strand en begin in 2018 aan die Universiteit Stellenbosch teologie studeer. In 2021 behaal sy die graad BDiv. In Desember 2022 behaal sy die graad MDiv (Praktiese Teologie onder leiding van prof Ian A Nell en prof Bård EH Norheim van NLA Universiteitkollege in Noorweë). Die titel van haar minitesis is: Liminale leierskap? ’n Praktiese Teologiese studie. Carli is passievol oor mense en leierskap en het dus in 2019/2020 gedien as vise-primaria en in 2020/2021 as primaria van die privaatstudente-organisasie, Aristea. Sy doen in 2023 haar gemeentejaar by Wellington Moederkerk waar sy die voorreg gehad het om saam met ’n dinamiese span betrokke te wees by alle aspekte van die bediening. Menseverhoudings is vir Carli belangrik en dus benader sy alle opsigte van haar bediening en persoonlike lewe vanuit ’n diep belangstelling in verhoudings bou. Carli is lief vir kuns en die natuur en sy hoop om nog baie in haar lewe te kan reis. Carli is met Daniel L Hugo in ’n vaste verhouding. Carli is beroepbaar en kan by 061 418 1738 of carli.benade@gmail.com gekontak word.

Annamari Booysens is op 23 Julie 1996 gebore en het in die Paarl, Wes-Kaap, grootgeword. Sy matrikuleer in 2014 aan die Hoër Meisieskool La Rochelle en begin in 2015 aan die Universiteit Stellenbosch BSc Menslike Lewenswetenskappe met Sielkunde studeer. Tydens haar studies besluit sy om in 2018 Teologie aan dieselfde universiteit te studeer. In 2021 behaal sy haar BDiv graad (Sistematiese Teologie onderleiding van prof Dion Forster). Die titel van haar werkstuk is: Gereformeerde voorsienigheid in verband met lyding tydens die Covid-19-pandemie: ’n Bespreking tussen Daniel Migliore en Henri Nouwen.” Aan die einde van 2022 behaal sy die graad MDiv cum laude (Sistematiese Teologie onderleiding van prof Robert Vosloo). Die titel van haar minitesis is: Gebroke liggame en sakramentele sintuiglikheid: ’n Sistematies-teologiese ondersoek na die waarde van vleeslike hermeneutiek vir die teologie van die nagmaal. Annamari is ’n dinamiese persoon wat opgewonde is oor leierskap en het in 2019 as ondervoorsitter van die Teologiese Studentekomitee gedien en later in 2020 as voorsitter van hierdie komitee. Sy was ook in 2022 die studenteverteenwoordiger op die Seminarium Beheerkomitee. Sy doen in 2023 haar gemeentejaar by die NG Kerk Piketberg, waar sy alle aspekte van die bediening omarm en haar roeping uitleef deur diensbaar te wees in die gemeente en gemeenskap. Opregtheid, eerlikheid, verantwoordbaarheid en integriteit is ’n paar kernwaardes wat Annamari uitleef. Sy is mal oor die natuur en enige avontuur. Sy het ’n groot liefde vir diere en ’n passie vir mense en hulle stories. Die bekoring van die Kalahari, die stilte van die Karoo, die sandkorrels van die Weskus en die vryheid van die plaas is net ’n paar van haar gunstelingplekke. Verder bring dit vir haar baie vreugde om ’n pad saam met mense te kan stap en dit is juis wat haar opgewonde maak vir die bediening. Annamari is met Fritz de la Harpe, ’n boer, in ’n vaste verhouding. Annamari is beroepbaar en kan by 083 701 8490 of annamaribooysens@gmail.com gekontak word.

Zandré Marais is gebore op 2 Augustus 1999 en het grootgeword in Bellville, Kaapstad. Hy matrikuleer in 2017 aan Hoërskool Stellenberg en gaan studeer hierna by Universiteit Stellenbosch. Hy was klasverteenwoordiger vir sy jaargroep vir elke jaar vanaf 2020 tot 2023. Hy in 2021 verwerf sy BDiv cum laude en in 2022 sy MDiv ook cum laude in Ou Testament. Sy mini-thesis), gedoen onder leiding van prof Julianna Claassens, is getitel: The Unmanliest Prophet? Reading Moses through a Gender-Critical and Queer Lens. Sy gemeentejaar in 2023 by Groote Kerk in Kaapstad, met ds Marietjie Steyn as mentor, gee hom blootstelling aan die bediening van jeug, jong werkendes en bejaardes sowel as intergeloof en interkerklike bedienings en projekte wat fokus op gemeenskapsontwikkeling. Geregtigheid, inklusiwiteit, liefde, en versoening is van groot belang vir Zandré en is dinge wat hy probeer beliggaam in sy alledaagse lewe, sowel as in sy teologie en bediening. Verder stel hy belang in lees, draf, buitelug avonture, en rekenaarspeletjies. Hy is beroepbaar en kan gekontak word op 072 110 1410 of e-pos hom by zandre.marais@gmail.com 

Geborg

Marisa Pienaar is op 21 Junie 1999 gebore en het grootgeword op Beaufort-Wes. Sy matrikuleer in 2017 aan Hoërskool Sentraal en begin teologie in 2018 aan die Universiteit Stellenbosch studeer. In 2021 behaal sy haar BDiv-graad en slaag sy haar navorsingswerkstuk in Pastoraat met lof onder leiding van prof Christo Thesnaar. Die titel van hierdie navorsingswerkstuk is: Pastoraat in ’n konteks van selfgeheimhouding binne die huwelik. In 2022 behaal sy met lof haar MDiv-graad (Pastoraat) onder leiding van prof Christo Thesnaar). Die titel van haar minitesis is: Op weg na ’n benadering van palliatiewe sorg aan bejaardes en hulle versorgers wat deur beroertes geaffekteer is: ’n Pastorale studie. Marisa is iemand wat opgewonde is oor leierskap en deel wees van ’n gemeenskap, dus het sy reeds haar leierskapreis aan die einde van haar eerste jaar begin, deur verkies te word tot Metanoiakoshuis se Huiskomitee, en die jaar daarna verkies te word as onderprimaria van haar koshuis. In 2023 voltooi Marisa haar gemeentejaar by Mosselbaai Moedergemeente, waar sy in alle kapasiteite geleer het van bediening en wat ware diensbaarheid is. Liefde sonder perke, ruimte skep, florering, groei en versoening is vir Marisa baie belangrik en vorm die basis van haar roeping. Marisa is verloof aan FA Vermeulen, ’n skaapboer van Carnarvon. Marisa is beroepbaar en kan by 076 832 6808 of marisalouisepienaar@gmail.com gekontak word.

Belicia Reader is gebore in Rustenburg, Noord-Wes op 25 Junie 1999. Sy het daar gematrikuleer by Hoërskool Rustenburg in 2017. In 2018 begin sy studeer by die Universiteit Stellenbosch. Sy ontvang haar BDiv-graad in 2021. Sy behaal haar MDiv-graad in 2022 met ’n minitesis in Nuwe Testament met die titel: The metaphorical use of ‘darkness’ as a reference to suffering in the Fourth Gospel: Towards a deeper understanding of God’s ‘presence’ in John 11. Tydens haar studies op Stellenbosch dien sy in 2019 op die Teologiese Studenteraad as administateur, sy is ook deel van die bestuurspan by Kruiskerk vir die reël van hulle eerstejaarskamp en in 2020 was sy ’n mentor by Aristea PSO (Private studente-organisasie). Haar gemeentejaar het sy gedoen by Durbanville Gemeente onder leiding van twee mentors, ds Wynand Breytenbach en dr Tinus van Zyl. Sy stel belang in families in gemeentes en verhoudings bou met jong mense. Haar droom is om pastoraal verder te studeer en pastorale berading te gebruik vir hospitaalbesoeke. Sy het ’n groot passie vir jong kinders, die tienerjeug en ook familiebediening. Belicia is beroepbaar en kan by 069 136 2765 of beliciareader@gmail.com gekontak word.

Kirsten Small is op 17 Maart 1999 gebore, en het in Kuilsrivier, in die noordelike voorstede van Kaapstad, grootgeword. Sy matrikuleer in 2017 aan die Hoërskool De Kuilen in Kuilsrivier en begin in 2018 met haar teologiese studies aan die Universiteit Stellenbosch. In 2021 behaal sy haar BDiv-graad. In die opeenvolgende jaar, 2022, behaal sy haar MDiv (Praktiese Teologie – Pastoraat, onder leiding van professor Christo Thesnaar) cum laude. Sy doen in 2023 haar gemeentejaar by NG Kerk Ceres-Vallei, waar sy veral ’n passie vir die senior burgers en prediking ontdek het. Dit is ook hier waar sy weer leer om vir God te ontdek, en bewus raak van ’n wêreld waar daar ’n diepe gebrokenheid en kwesbaarheid rondbeweeg. Dit is vanuit hierdie aspekte wat sy haar bediening wil begin, en mense wil ontmoet, waar hulle hulleself, binne hulle eie storie van gebrokenheid en hoop, bevind. Haar stokperdjies sluit in om te ontspan met ’n boek of ’n goeie reeks, en om tyd te spandeer saam met die mense vir wie sy as kosbaar rondom haar ag. Sy geniet die rustigheid van die see, en die stilte van die bosveld. Kirsten is beroepbaar en kan by 079 296 2431 of kirstensmall3@gmail.com gekontak word.

Dawie Theron is op 8 Junie 1966 gebore en het in Bloemfontein grootgeword. Hy matrikuleer in 1983 aan die Hoërskool Sentraal in Bloemfontein. Hy het klerkskap as rekenmeester gedoen na skool by Brink, Roos en Du Toit te Bloemfontein, voltooi die grade B Compt Hons aan Universiteit van die Vrystaat en Unisa. Hy studeer teologie aan die Universiteit van die Vrystaat asook Universiteit Stellenbosch gedurende die negentigs. Die laaste 21 jaar bedryf hy ’n rekenmeesterspraktyk te Wellington, Paarl en Somerset-Wes saam met vennote. Hy dien op gemeenskaps- en kerklike organisasies en kommissies die afgelope paar jaar, onder andere: Hugenote Kollege, NG Gemeente Wellington, Silwerkruin, Bybelgenootskap van SA, STFA van die Kaapse Kerk en ATFB van die Algemene Sinode. Dawie is getroud met Elri en het drie seuns, Dawfré is tentmakerleraar by Toringkerk in die Paarl en getroud met Nathania, Landolf ’n megatroniese ingenieur en getroud met Carla, Stephan ’n landbou-agronoom en getroud met Tneil. Prediking en finansiële pastoraat lê Dawie na aan die hart. Dawie gaan steeds voltyds as rekenmeester in sy praktyk werk te Wellington. Hy kan gekontak word by dawie@fhbc.co.za of 082 893 2270.

Andene van den Berg is op 27 November 1996 in Pretoria gebore. Sy het in Roodepoort in Johannesburg en in Koster in Noordwes grootgeword. Haar laaste vier jaar van hoërskool het sy in Durbanville in die Kaap voltooi. In 2015 matrikuleer sy aan Hoërskool Durbanville en in 2016 begin sy haar studies in teologie aan die Universiteit Stellenbosch. Die titel van haar BDiv-skripsie is: ‘Faithless is he that says farewell when the road darkens’: Exploring connections between Tolkien’s epic fantasy and the beauty of hope in Romans 8.” Die titel van haar MDiv-skripsie is: ‘Courage, dear heart’: Beauty and Weakness in CS Lewis’s Chronicles of Narnia. Andene het ’n passie vir kuns en stel veral belang in teologiese estetika. Sy ag waarheid hoog en glo dat Winston Churchill dit goed saamgevat het toe hy gesê het, “Truth is incontrovertible. Panic may resent it. Ignorance may deride it. Malice may distort it. But there it is.” Sy streef daarna om ’n Bybelgetroue waarheid te verkondig. Andene doen in 2023 haar gemeentejaar by NG Durbanville-Bergsig waar sy in alle aspekte van die bediening diensbaar was, maar het in die besonder ’n liefde vir seniors. Sy voel ook geroepe daartoe om omgeegroepe te stig en te fasiliteer. Sy word in Julie 2023 aangestel as die uitreik- en seniorkoördineerder by Bergsig. Andene het ’n liefde vir lees, musiek, bak en kosmaak. Sy is verloof aan Danie Cilliers. Andene is beroepbaar en kan by 062 058 8982 of andene.vandenberg@gmail.com gekontak word.

Rohan Willem van Niekerk is in Pretoria gebore op 28 Julie 1996 en het daar gebly tot en met 2007 toe hy saam met sy ouers en twee jonger susters na Vishoek toe verhuis het. Hy het in 2014 gematrikuleer aan Fish Hoek High School en het in 2015 by ’n privaatskool aangesluit as ’n tutor waar hy Cambridge se IGCSE en A-vlak rekenaarvaardighede aangebied het. Daarna het hy in 2016 BDiv begin studeer aan die Universiteit Stellenbosch terwyl hy as ’n vrywillige jeugleier dien by NG Vishoek voordat hy in 2019 aangestel is as die gemeente se jeugwerker. Hy het sy MDiv in 2021 behaal (cum laude) onder leiding van prof Ian Nell (Praktiese teologie). Sy minitesis se titel is: Dissonansie tussen die verwagting van die gemeente en die akademie: ’n Praktiesteologiese ondersoek in die NGKSA aan die hand van transformatiewe leerteorie. Rohan het in 2021 gedien as die NG teologiestudente van Stellenbosch se verteenwoordiger by die seminarium en het dit as vervullend ervaar om daardie verantwoordelikheid te aanvaar. Hy het sy gemeentejaar gedoen in NG Vishoek, is steeds aangestel as jeugwerker by die gemeente en het ’n groot liefde en waardering vir die bediening. Menseverhoudinge is vir Rohan uiters belangrik en daarom is hy lief daarvoor om met ander gemeentes en skole in die omgewing saam te werk omdat hy glo dat die bediening “koninkrykgerig” moet wees en vereis dat ons breër moet kyk as ons eie kerkgebou se mure wanneer ons die Mission Dei uitvoer en uitleef. Hy geniet die buitelug, hy het ’n groot liefde vir watersport en sport soos gholf en muurbal is sy hoofstokperdjies. Rohan is beroepbaar en kan by 082 925 9818 of via e-pos by rohan@ngvishoek.co.za gekontak word.

Adri Vlok is op 17 Junie 1976 gebore. Sy het gematrikuleer in 1994 aan die Hoërskool Tygerberg waar sy ook hoofdogter was. Sy is ’n dubbel Springbok in beide atletiek (hekkies) en netbal. Sy was kapteine van verskeie SA spanne en is ook as Sportvrou van die Jaar aangewys. Sy is getroud met Awie en het twee seuns Braham en André. Hulle woon saam op hulle plaas op Sutherland en sy gee ook tuisonderrig vir haar twee seuns. Haar stokperdjies sluit in skilder, skryf en kitaar. Sy help ook tans uit as skriba by die NG Kerk Sutherland waar sy ook ouderling is en voorsitter van die gemeentebedieningskommissie en diakonia. Sy het haar studies begin met terapeutiese refleksologie en het haar mandjie verder begin vul met sielkunde. Sy verwerf haar BA Psych en BA Honneurs in beradingsielkunde en bekwaam haar verder as lewensafrigter. Sy het egter ’n brandende begeerte en roeping op die hart om ’n mens as geheel te kan help in liggaam, siel en gees. Sy begin haar teologiese studies by Hugenote Kollege en voltooi haar kerklike diploma: Bedienaars met preek- en erediensleidingvaardigheid in die gemeente van Sutherland. Sy studeer Bybelse tale, Hebreeus en Grieks via SATS. Sy voltooi haar NGDT by US in die praktiese teologiebaan met pastoraat as fokus. Sy is tans ingeskryf om haar MTh in bedieningspraktyk te voltooi by US. Adri is gelegitimeer as diensleraar met predikantsbevoegdheid op 4 April 2022 in die Stellenbosch Moedergemeente. Sy is ook deel van Badisa se welweesprogram. Sy glo dat mense en omstandighede oor haar pad gebring word vir ’n spesifieke doel en sy gehoorsaam moet luister om te kan wees en te kan uitdeel in daardie oomblik soos dit God wil. Opgesom wil sy lewens sien verander sodat die liefde van Christus gereflekteer kan word. Kontakbesonderhede: 023 004 1444 of 073 250 4082 (slegs WhatsApp) of e-pos avlok@roggeveld.co.za.

Geborg

Johannes Mattheus Vorster is op 20 Februarie 1997 gebore te Newcastle. Sy grootwordjare was in verskeie dorpe, naamlik Kloof, Langebaan, Piketberg en Stellenbosch. Hy matrikuleer in 2015 aan Piketberg Hoërskool en begin in 2016 studeer aan die Universiteit Stellenbosch se Teologiese Fakulteit. In 2021 behaal hy sy BDiv-graad. In 2022 behaal hy die graad MDiv (Sistematiese teologie/Ekklesiologie en Spiritualiteit onder die leiding van dr Lisel Joubert). Die titel van sy skripsie was: Wonders in the desert: A critical analysis of desert spirituality for Christian formation. The desert as space of spiritual formation. Mattheus is iemand wat nie bang is vir uitdagings nie en probeer om alles met sy kennis, menswees en omgee met ’n glimlag aan te pak. Hy doen in 2023 sy gemeentejaar by die NG Kerk Swartland Moedergemeente waar hy in alle aspekte van die bediening diensbaar was. Sy gunstelingareas was prediking, jeugbediening en berading. Mattheus het ’n passie vir die jeug en het kampbediening, jeug en jong volwassenes as sy roeping voluit uitgeleef. Tydens hierdie jaar het hy ’n aktiewe rol gespeel by Swartland Hoërskool as berader vir die leerlinge wat berading nodig gehad het. Hy was ook betrokke by Aandskemering Ouetehuis waar hy die oggendgodsdiens en soms Sondagpreke vir hulle waargeneem het. Verder stel Mattheus belang in lees, geskiedenis, buitelewe en argeologie. Mattheus is met Adna Visser, ’n intermediêre en seniorfaseonderwyseres, in ’n vaste verhouding. Hy is beroepbaar en kan by 083 647 9600 of mattheusvorster@gmail.com gekontak word.

Erick Zulch is gebore op 19 Augustus 1999 in Kaapstad. Hy het grootgeword in Brackenfell en matrikuleer in 2017 by Hoërskool Stellenberg. Die volgende jaar het hy begin teologie studeer by die Universiteit Stellenbosch. In 2021 ontvang Erick ’n BDiv-graad (cum laude) asook ’n toekenning van die dekaan vir akademiese prestasie. Teen die einde van 2022 verwerf hy ook sy Meestersgraad in Diviniteit (cum laude). Sy MDiv-skripsie, onder leiding van professor Robert Vosloo in die Sistematiese Teologie, het gehandel oor die sakramentele waarde van die geestelike sintuie soos geformuleer deur Hans Urs von Balthasar. Tydens die afhandeling van sy nagraadse diploma in die Christelike bediening (PGDip) in 2023, het Erick sy gemeentejaar by NG Kerk Drieankerbaai, onder mentorskap van dr Andries Cilliers, in Kaapstad afgelê. In die teologie stel Erick veral belang in liturgiese studies – spesifiek die vormende waarde van rituele, simbole en hoe dit in die bediening uitspeel. Hy het ’n liefde vir musiek, speel graag self (kitaar en sang), en hou daarvan om liedjies te skryf. Hy vind genot daarin om in verskeie ruimtes musiek te maak, maar het ’n diepgaande liefde vir aanbidding. Verder is Erick ’n aktiewe mens wat hou van avonture, die see, fisiese oefening en veral mense. Sy passie vir mense kom uit ’n waardering vir ander se stories, hulle lewenspaaie en egte ‘andersheid’, en vind gestalte in sy liefde vir sterk verhoudings met mense. Hy is tans in ’n ernstige verhouding met Lara Breytenbach, ’n grafiese ontwerper en ook afkomstig van die noordelike voorstede. Laastens, Erick is iemand wat eerlikheid, broosheid en integriteit as die hoogste nastreefbare eienskappe ag. Erick is beroepbaar en kan by 071 263 9192 of erickzulch123@gmail.com gekontak word.

Diensleraars

André Breytenbach is op 10 September 1983 gebore en het in Durbanville, Kaapstad grootgeword. Hy matrikuleer in 2001 aan die Hoërskool Stellenberg. Hy begin in 2002 Toerismebestuur studeer en raak as vrywilliger by jeugbediening betrokke. André trou in 2010 met Mariechen Viljoen en hulle skakel in by Heidekoppie-gemeente in Brackenfell waar André by die belydenisklas betrokke raak en steeds is. André begin in 2019 die Nagraadse Diploma in Teologie aan die Universiteit van Pretoria studeer. Die titel van sy minitesis is: Narrative pastoral care with youth who suffer from depression. Gesinne en geloofsvorming is vir André belangrik.

Ingrid Joubert, gebore in 1970 in Kimberley, het in 1988 aan die Hoërskool Evander gematrikuleer. Sy het daarna by Pretoria Technikon ’n Nasionale Hoër Diploma in Kantooradministrasie aan die einde van 1993 verwerf. In 2009 het sy haar BA in Berading voltooi en is steeds aktief besig om kursusse by te woon om haar professionele ontwikkeling te verbeter. Sy het haar BTh-graad in Augustus 2023 voltooi. Haar teologiese en beradingsagtergrond maak haar opgewonde vir die bediening. Sy is vaardig in aktiewe luister, empatie en die vestiging van ’n verwelkomende omgewing vir oop dialoog. As kerkraadslid en jeugbedieningvoorsitter het sy uitstekende leierskapservaring opgedoen. Hierdie posisies het haar gehelp om haar talente in spanbestuur, geleentheidsorganisering en gemeenskapsbou verder te ontwikkel. Sy hanteer maklik uiteenlopende groepe en begeer sterk om ander aan te moedig en te lei. Haar passie vir musiek het daartoe gelei dat sy dit in die bediening ingesluit het aangesien sy glo in die transformerende krag en potensiaal van musiek om mense diep en geestelik te verbind. As kritiese denker en ontleder kan sy moeilike tekste en konsepte toepas op probleemoplossing, besluitneming en organisatoriese sukses. Sy het ’n etiese en morele raamwerk wat in lyn is met organisasies wat etiese besluitneming, sosiale verantwoordelikheid en gemeenskapsbetrokkenheid prioritiseer. Sy wil organisasies help wat lewenslange leer ondersteun en haarself aanbied as ’n toegewyde en passievolle spanlid wat gretig is om haar talente, ervarings en liefde vir die bediening te gebruik om ander te help. Ingrid is beroepbaar en kan by 082 332 6294 of ingridcharmain@gmail.com gekontak word.

Japie Krige is op 19 Augustus 1986 aan die Oosrand van Johannesburg gebore waar hy grootgeword en skool voltooi het. In 2005 begin hy aan die Universiteit Johannesburg te studeer en in 2006 voel hy geroep om oor te skakel na Teologie. In 2008 behaal hy die graad BA Teologie. In 2009 begin hy by MES werk as programbestuurder van die jeugverrykingsprogram in Johannesburg waar hy vir nege jaar gewerk het. In 2012 voltooi hy die graad BA Teologie Honneurs aan die Noordwes-Universiteit en in 2014 voltooi hy ’n sertifikaat in Sosiale Entrepreneurskap by die Gordon Institute of Business Science. Japie is in 2018 aangewys as die Algemene Bestuurder van die Tshepo Community Development Initiative waar hy in die rol gedien het tot Maart 2023. Sedert April 2023 werk hy voltyds as die bedieningsleier van die Ekhaya studentebediening by Melville Kruisgemeente. Sedert sy skooldae is hy betrokke by uitreike na Botswana en die middestad van Johannesburg. Japie praat vlot Tswana en kan homself in ’n paar Afrikatale help. Diversiteit, geregtigheid en versoening is vir hom belangrik. In sy tyd by MES het hy in 2011 ’n jaarlikse uitreikgeleentheid, ‘10 Dae van HOOP’ van stapel gestuur, wat steeds elke jaar plaasvind in die middestad van Johannesburg en studente van regoor die land asook jongmense uit Hillbrow saambring om hoop uit te leef. Japie is sedert 2014 getroud met Zhanel, ’n onderwyseres by Frances Vorwergskool. Sy hou skool vir kinders met spesiale behoeftes. Japie het twee dogtertjies, Rori (6) en Mira (3). Hy kan by krigejapie@gmail.com gekontak word.

Madelie Krüger het haar bedieningsreis vroeg na skool begin met jeugwerk by die NG Kerk Wilgespruit, en was later betrokke in kreatiewe bediening by die Hillsong Kerk, beide in Suid-Afrika en Australië. Nadat Madelie ’n sertifikaat en diploma in bediening verwerf het, het haar passie vir God en sy werk in mense se lewe haar na Universiteit Stellenbosch gelei, waar sy ’n BTh-graad met lof verwerf het. Tydens haar studies was sy aangestel as tutor in Ou- en Nuwe-Testamentiese studies. Madelie is tans met die jeug werksaam by die NG Kerk Muldersdrif as gemeentejaarstudent. Sy is ook ’n Christelike mentor (‘Mentors in Motion’) by Laerskool Muldersdrif en betrokke by ’n kinderhuisprojek. Madelie bied tans ondersteuning en leiding in haar gemeente en bedien haar geloofsgemeenskap met prediking, belydenisklasse, kampe, jeugaksies en spesiale geleenthede. Tjaart en Madelie is getroud op 3 Desember 2005 en hulle is geseën met twee seuns, Joshua (9) en Micah (7). Sy is beroepbaar en kan by madelie.kruger@gmail.com of 076 597 6816 gekontak word.

Geborg

Arno Mattheus het in 1996 gematrikuleer aan Hoërskool Otto du Plessis in Port Elizabeth. Hierna het sy akademiese pad hom na verskeie interessante ervarings gelei. Na matriek het hy die VSCV Diensjaar vir Christus aangepak van 1997 tot 1999. Daarna het hy ingeskryf by Hugenote Kollege vir BDiac. Sy studie is onderbreek, maar hy het vasberade teruggekom om sy BTh-graad te voltooi. Hy het sy loopbaan in 2001 begin as ’n jeugwerker by NG Kerk Tableview, waar hy verantwoordelik was vir die junior en senior jeugbediening. Sy rol het later uitgebrei om die lof- en aanbiddingsbediening te koördineer, en hy het hierdie verantwoordelikhede met toewyding tot 2007 uitgevoer. Gedurende hierdie tydperk is hy ook verkies op die Wes-Kaaplandse Sinode se Jeug- en Familiekommissie, waar tot en met 2016 betrokke was. In 2008 het hy sy bediening voortgesit as ’n senior jeugwerker by NG Kerk Durbanville-Bergsig. Hier het hy ’n passievolle betrokkenheid gehad in die seniorjeugbediening, asook die koördinering van lof- en aanbiddingsaktiwiteite. In 2015 was hy deel van ’n span wat ’n nuwe gemeente in Graanendal gestig het, en uiteindelik het hy die leiding geneem van die bedieningspan wat die gemeente bedien. Die gemeente fokus op die bediening van mense wat Jesus Christus wil volg, maar nie ’n tuiste in tradisionele kerkgemeenskappe vind nie. Hy was ook van die begin van die #imagine beweging in 2013 daarby betrokke en het aktief deelgeneem op nasionale en provinsiale vlak tot en met 2017. Gedurende hierdie tyd het hy verskeie rolle vervul, insluitend die organisering van byeenkomste in die Wes-Kaap, die beplanning van musiekaktiwiteite op nasionale en provinsiale vlak. Sy betrokkenheid by hierdie beweging was ’n betekenisvolle deel van sy persoonlike geloofsontwikkeling. Hy beplan om sy studies voort te sit na voltooiing van sy BTh-graad. Hy het ’n besondere belangstelling om ’n model vir die stigting van nuwe geloofsgemeentes te ontwikkel, en daarom beplan hy om tydens sy MDiv hierop te fokus. Hy is tans aktief betrokke by die NGGO Taakspan sedert 2023 en sien uit na die geleenthede en uitdagings wat die toekoms mag bied.

Liesel Nieuwenhuizen is op 4 Januarie 1991 gebore en het op George grootgeword. Sy matrikuleer in 2008 aan die Hoërskool Outeniqua en begin in 2009 aan die Universiteit Stellenbosch teologie studeer. In 2011 behaal sy die graad BTS en in 2012 ’n Nagraadse Diploma in Teologie. In November 2013 behaal sy die graad MDiv (Praktiese Teologie onderleiding van dr Lisel Joubert). Die titel van haar minitesis is: Woestynleefstyl vir vandag: Kan die geestelike dissiplines vanuit die woestynlewe van waarde wees vir vandag? In Desember 2015 verwerf sy MTh (Praktiese Teologie) cum laude. Die titel van haar tesis is: ’n Ondersoek na die waarde van liggaamsteologie om ’n inklusiewe verstaan van seksualiteit te bevorder tydens adolessensie. Sy het twee jaar as jeugwerker by Saldanha-gemeente gewerk. Na sy in die huwelik getree het, het sy na King William’s Town verhuis en in 2019 haar Nagraadse Diploma in Onderwys verwerf. Liesel is met Johan-Rigardt getroud en hulle het twee seuns, Rigardt-John (4) en Jan-Adriaan (2). Sy is tans ’n voltydse onderwyser by Laerskool Cradock.

Nelda Rousseau (gebore Smit) is getroud met Etienne Rousseau. Sy is op 17 Januarie 1964 gebore en het onderskeidelik in Vrede en Virginia in die Vrystaat grootgeword. Sy matrikuleer in 1981 aan die Hoërskool Hentie Cilliers op Virginia en begin in 1982 as bankteller in Barclays Nasionale Bank werk. Sy doen 11 jaar se ondervinding in bankwese op en eindig as finansiële bestuurder by Santam Bank Beperk op Ladysmith in KwaZulu-Natal. Nadat sy haar reisagentskapsertifikaat (COTAC 1) in 1993 verwerf het, werk sy vir SA Airlink-lugredery tot hulle deur SAL oorgeneem word in 1996. Tot hulle in 2001 na Kaapstad verhuis het, het sy verskillende projekte en afloswerk aangepak terwyl sy en haar man probeer het om kinders van hulle eie te hê. In 2003 begin sy by die Mediese Fakulteit van die Universiteit Stellenbosch as voortgesette professionele onderrig (VPO) -koördineerder te werk en stig in 2006 hulle eie maatskappy, ConsultUS Edms Bpk waar sy as direkteur en aandeelhouer mediese VPO-konferensies organiseer. In 2013 kon Nelda nie langer haar roeping in diens van God ignoreer nie. As gevolg van haar passie vir kinders raak sy einde 2013 tot 2021 betrokke by Attie van Wyk Primêre skool as ’n projekleier van NG Kerk Bergsig-Durbanville se uitreikbediening. Sy dien op Bergsig se vrouebedieningskomitee (2014-2016) en op die Wes-Kaapse sinodale vrouebediening van 2016 tot 2018. In 2018 behaal sy ’n kerklike diploma by Hugenote Kollege in “nuwe geloofsgemeenskapspioniers” en in 2019 haar kerklike diploma in “prediking en erediensleiding” en word in die amp van bedienaar by Durbanville-Bergsig aangestel. In 2023 behaal sy die BTh-graad cum laude. Nelda is opgewonde oor haar roeping as ’n navolger van Christus met ’n besonderse belangstelling in missionale dissipelmaking. Interkulturele verhoudinge, versoening en geregtigheid is vir haar belangrik en sy is passievol om haar lewe volgens die groot gebod van liefde vir God en haar naaste in te rig en die groot opdrag van dissipelmaking uit te leef. Nelda dien reeds van 2017 as leier van die nuwe geloofsgemeenskap wat sy op Spes Bona gevestig het. Nelda is beroepbaar en kan by 083 235 1400 of neldarou@gmail.com gekontak word.

Paul Stefanus Stoltz is gebore op 13 Oktober 1959. Hy verwerf ’n PhD. in Praktiese Teologie aan UV (1998-2001). Hy het gedien as predikant van die Dutch Reformed Church in Botswana (1997-2006) en was betrokke by die stigting van twee gemeentes. Sedert 2006 dien hy onder andere as hulpprediker in verskeie NG gemeentes in Port Elizabeth. Hy was voorsitter van die kerkraad van PE-Hoogland en dien tans as ouderling in die gemeente. Hy lei ’n Bybelstudiegroep en bied ’n kursus aan oor die agtergrond van die Bybelboeke. Hy is ook deel van ’n Woord-werkgroep wat eredienste bespreek en evalueer.

Strauss (JJ) Joubert is op 30 Julie 1965 gebore en het grootgeword op Ottosdal in Noordwes. Hy matrikuleer in 1983 aan Hoër Volkskool, Potchefstroom. In 1994 behaal hy die graad BTh aan The Bible Institute of South Africa; doen Honneurs in Teologie in 1996 aan NWU; Meesters in Teologie aan UP in 1998 en behaal sy Doktoraal in Teologie aan NWU in 2019. Die titel van sy tesis is: Towards an interceding congregation: A practical theological engagement. Strauss en sy gesin het as sendelinge gedien in Angola van 1998-2006, waarna hulle teruggekeer het na Suid-Afrika. Hulle woon sedertdien in Somerset-Oos in die Oos-Kaap. Hy was jeugleier by die NG Kerk Somerset Oos van 2009-2010. Daarna het hy as ’n Presbiteriaanse predikant bedien by die All Saints United Church Somerset East. Volgens die All Saints se konstitusie kan die verteenwoordiger van elke denominasie waaruit dit bestaan, ’n maksimum van 12 jaar dien. Strauss se tydperk verstryk in Januarie 2025. In die lig van ’n vertrouensverhoudingsbediening van 17 jaar in Somerset-Oos, ondersoek Strauss en Sanette die moontlikheid om in hierdie gemeente aan te bly na sy All Saints-termyn verstryk. Strauss is die voorsitter van die Ministers Fraternal in Somerset-Oos en streef daarna om die kerkleiers te lei tot die daarstelling en behoud van ’n gesonde Christengeloofsgemeenskap. Strauss is getroud met Sanette, wat as maatskaplike werker werk by die plaaslike hospitaal op Somerset-Oos die afgelope 16 jaar. Hulle drie seuns is al jong manne, al drie reeds afgestudeer. As egpaar streef hulle na ’n gebalanseerde lewe na liggaam, siel en gees deur kwaliteittyd te vind vir mekaar, die bediening, ’n intieme vriendekring, buitelugaktiwiteite, lees, reis en ontspanning.

Jean Pelser is gebore op 19 Februarie 1982 en het in die Johannesburg-omgewing grootgeword. Hy het van 2001 tot 2003 by ’n Bybelkollege gestudeer en in 2005 ’n assistent-jeugpastoor by ’n megakerk geword. Hy het ’n BA in Sielkunde met Hebreeus as ’n tweede hoofvak in 2008 cum laude verwerf by die Universiteit Johannesburg (UJ), waar hy die Fakulteit Geesteswetenskappe-prys ontvang het. Hy het ook ’n honneursgraad in sielkunde cum laude by UJ behaal. Hy het ’n loopbaan in die onderwys gevolg in die Maldives, Maleisië en Saoedi-Arabië, wat byna ’n dekade geduur het. Daarna het hy ’n MPhil aan die Universiteit van Cambridge behaal op ’n Statebondbeurs en die Mandela Magdalene-beurs aan Cambridge. Jean is toegewyd aan bewusmaking oor geestesgesondheid en selfpubliseer verskeie boeke oor geestesgesondheidsonderwerpe. Tans studeer hy vir ’n Nagraadse Diploma in Teologie aan die Universiteit Stellenbosch en ondersoek Christelike spiritualiteit en geestesgesondheid in sy tesis. Jean lei tans kapeldienste en bied gebedswerkswinkels aan. Hy is getroud met Liezel Kloppers-Pelser, ’n bedryfsielkundige, en hulle deel ’n passie vir geestesgesondheid en heelwording.

Willem Hendrik Pretorius (Henri) is gebore op 1 Julie 1997 in Johannesburg, waar hy ook grootgeword het. Hy matrikuleer in 2015 by Helpmekaar Kollege. Na skool spandeer hy twee jaar (2016 en 2017) op Jeffreysbaai by “Victory Gap Year” waar hy praktiese ondervinding opdoen in terme van musiekbediening. In 2018 begin hy teologie studeer deur die Baptist Theological College of Southern Africa. In 2021 behaal hy die graad BTh cum laude. Die titel van sy finale jaar se navorsingstuk was An application of a Biblical framework of worship within a modern context increasingly influenced by charismatic forms. Gedurende sy studiejare by die Baptist Theological College of Southern Africa dien hy as lid van die studenteraad met die verantwoordelikheid van lof- en aanbiddingsmusiek. Hy werk sedert 2022 by NG Weltevreden-gemeente as musiekleier van die aanddiens en doen sy praktiese gemeentejaar in 2023 by hierdie gemeente waar hy deelneem aan ’n verskeidenheid van die gemeente se bedieninge en aktiwiteite, onder andere die jeugbediening asook aanlynbediening. Henri is passievol oor die Woord van die Here en om mense te begelei dat die Woord van die Here in hulle hart mag leef. Hy is passievol oor musiek en sien dit as ’n belangrike deel van sy bediening en roeping in die kerk. Verder geniet Henri dit om tyd te spandeer op die familieplaas in die Waterberge, staptoere, asook kwaliteittyd saam met vriende. Hy kan gekontak word by henripretorius33@gmail.com of 071 352 9389.

Pieter Emilius Streicher (Piet) is gebore op 26 November 1969 en het in Randburg, Johannesburg grootgeword. Hy matrikuleer in 1987 aan Hoërskool Randburg en studeer Siviele Ingenieurswese by die Universiteit van die Witwatersrand. In 1996 verwerf hy sy doktorsgraad in Ingenieurswese by die Universiteit van Kaapstad. In 2022 verwerf hy ’n Nagraadse Diploma in Teologie by die Universiteit van Pretoria cum laude. Die titel van sy minitesis is: A systematic-theological analysis of beliefs about science during the Covid-19-pandemic. Piet stel belang in die verhouding tussen geloof en die wetenskap en dit is sy roeping om nuwe insigte uit die wetenskappe vanuit ’n Christelike oogpunt te deel met die wêreld. Piet is al sedert 1996 ’n gemeentelid by Sonnekus-gemeente, en dien ook op die kerkraad. Piet wil graag as diensleraar vir Sonnekus-gemeente bedien, maar stel ook belang om ’n bediening op sosiale media te begin, of om betrokke te raak by bestaande aanlynbedienings in die NG Kerk. Piet is getroud met Ronel, bly in Bloubergstrand en het twee volwasse dogters. Kontak hom by piet@bulksms.com of 082 887 2376.

Na colloquium doctum

Chris van der Merwe is op 20 Junie 1970 gebore in Bellville en het die voorreg gehad om op ’n plaas groot te word in die Wes-Kaap naby Philadelphia. Hy is die 4de seun en hy matrikuleer in 1988 aan die Hoërskool Jan van Riebeeck in Kaapstad. Daarna doen hy sy Nasionale Diensplig van 1989 tot 1990. Chris het vir twee jaar gewerk op ’n wynplaas net buite Stellenbosch en begin in 1993 aan die Universiteit Stellenbosch teologie studeer. In Maart 1996 behaal hy die graad BA met teologiese vakke. In 1998 behaal hy die graad BD (Baccalaureus Divinitatis) en sy skripsie handel oor tentmakerbediening in die NG Kerk. Hy ontvang sy legitimasie in Desember 1998. Chris begin sy bediening in Januarie 1999 as proponent in NG Gemeente Wolseley waar hy in alle aspekte van die bediening diensbaar was. Hy ontvang ’n beroep na NG Gemeente Rouxville in die Vrystaat en word in Januarie 2002 georden as voltydse leraar van die gemeente. In 2005 aanvaar hy ’n beroep as medeleraar na NG Gemeente Swellendam. Aan die einde van  2013 verlaat hy die bediening en probeer die sekulêre wêreld. Hy begin by SOILL as Hoof van Bottelering en in 2015 begin hy sy eie restaurant by Stormsvlei net buite Swellendam. In 2021 raak hy mededirekteur van Langerug Horse Livery. Sedert Chris egter die bediening verlaat het, het sy roepingsgevoel weer al sterker geword. In 2023 word hy toegelaat om sy colloquium doctum af te lê om weer terug te keer tot die bediening. Verhoudings in die gemeente en gemeenskap is vir Chris belangrik en hy het ’n liefde vir plattelandse gemeentes. Verder stel hy belang in lees, lugvaart, mense en hy hou homself fiks deur draf en fietsry. Chris is getroud met Stacey-Lee, ’n grondslagfaseonderwyseres en hulle het saam vyf kinders. Chris is beroepbaar en kan by 082 379 0469 of chris@langerug.co.za gekontak word.


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.

LUISTER - Kerkbode se weeklikse podsendings.