Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

Amptelike nuus – 9 Februarie 2024


BEROEP

Ds JJ (Jurie) Blom van Namakwaland (Springbok) na Petrusburg; ds LR (Rudi) Swanepoel van Andrew Murray (Johannesburg) na Aan-die-berg; ds CA (Cecil) van der Merwe van Kerk-in-Suid na Beaufort-Wes en Gamkavallei.

AANVAAR

Geborg

Ds Christene Kruger van Parow-Panorama na Proteahoogte (Brackenfell); ds CP (Charné) Viljoen van Pellissier na Groot-Brakrivier.

WES-KAAPLAND

BEROEP

Op ’n gesamentlike kerkraadsvergadering, wat gehou is op 1 Februarie, het NG Kerk Beaufort-Wes en NG Kerk Gamkavallei vir ds Cecil Allan van der Merwe van Kerk-in-Suid beroep as leraar in ’n gekombineerde pos vir beide gemeentes. (Lynette Bergh, NGK Beaufort-Wes, 02.02.2024).

BEVESTIGING

Ds Charné (CP) Viljoen is op 4 Februarie 2024 in die NG Gemeente Groot-Brakrivier as medeleraar bevestig deur ds Danie (DJ) Goosen. (Carmi Kriel, Skriba, 06.02.2024).

Ds Christene Kruger se bevestiging en intreepreek vind plaas op 11 Februarie 2024 by NG Kerk Proteahoogte om 09:00. Ds Christo Botha sal die bevestiging hanteer. (Anene Olckers, Saakgelastigde, 05.02.2024).

Geborg

VRYSTAAT

BEROEP

Ds Jurie Johannes Blom van NG Namakwaland op Springbok is beroep na NG gemeente Petrusburg, tydens die kerkraadsvergadering gehou op 6 Februarie 2024. (Ds Mias (HHS) Nortier, Konsulent, 07.02.2024).

HOËVELD

BENOEMING

Die Kuratorium van die NG Kerk by UP het vir dr Tom Smith benoem as die hoof van Excelsus. Hy sal dus voortgesette bedieningsontwikkeling as verantwoordelikheid hê. (Ds Hannes Windell, sinodale bestuurder, 09.02.2024).

BEROEP

Geborg

NG Gemeente Aan-die-berg het ds Rudi Swanepoel van Andrew Murray beroep as leraar. (Michelle de Bruyn, Admin, 09.02.2024).

OOSTELIKE

KENNISGEWING VAN VERGADERING

Hiermee word kennis gegee dat die ringsdiensraad van die Ring van Lydenburg, as gevolmagtigde van die Ring, op Vrydag 8 Maart 2024 om 09:00 te Ohrigstad vergader. Hierdie vergadering het ten doel om die opdrag van die Ring van Lydenburg af te handel ten opsigte van die afstigting van ’n nuwe gemeente vanaf Sabie Gemeente. Die nuutgestigte gemeente sal bekend staan as die Nederduitse Gereformeerde Kerk Simile. Alle belanghebbendes is welkom om die vergadering by te woon. Vir meer oor die reëlings, kontak die skriba van die Ring van Lydenburg, ds Johan Koen (jnr), op e-pos koenj@yahoo.com (Ds Johan Koen (jnr), Leraar: Burgersfort, 09.02.2024).

  • Die berig is aangepas na publikasie.

Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.

LUISTER - Kerkbode se weeklikse podsendings.