Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

NG Kerk Marikana (Magaliesberg Gesinskerk) Voltydse leraar (drie jaar vastetermynpos)

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.


Gemeenteprofiel

Magaliesberg Gesinskerk is geleë op Mooinooi in Noordwes. Een derde van die 122 besoekpunte is op Mooinooi terwyl die res op plase en kleinhoewes om Mooinooi en Buffelspoort is. Daar is ’n goeie laerskool (Laerskool Elandskraal) op die dorp, en busvervoer is beskikbaar vir kinders na hoërskole in Rustenburg en Brits. Die gemeente se plek van aanbidding en kantore is geleë in die ATKV-oord Buffelspoort. Daar is 218 belydende en 56 dooplidmate in die gemeente.

Waarna streef die gemeente?

Gedurende die afgelope jare het die omstandighede van al die kerke in ons omgewing baie verander. Die ekonomiese situasie in Suid-Afrika, ook in ons gemeenskap, is van so ’n aard dat dit vir talle gemeentes ’n groot uitdaging is om te kan oorleef.

Teen hierdie agtergrond is dit duidelik dat ons gemeente nie meer alles vir almal kan doen en wees nie, maar die volgende word nagestreef:

 • Senior lidmate in die gemeente se behoeftes moet aangespreek word. 
 • ’n Behoorlike en sinvolle kategetiese onderrig moet gelewer word. 
 • Eredienste moet aangebied word dat gemeentelede en ander mense dit graag wil bywoon en nut daarby vind. 
 • Die kinderweek, waar ons gemeente die afgelope klomp jare ’n leidende rol gespeel en goeie werk by gedoen het, moet uitgebou word. 
 • Die diens en ondersteuning dmv die voedingskema en maatskaplike werker by Laerskool Elandskraal moet uitgebou word.

Kandidaat

Hierdie leraarspos word vir gelegitimeerdes van die NG Kerk aangebied wat kans sien om saam met die kerkraad die geestelike en finansiële doelwitte van die gemeente te help bereik.

Benewens Artikel 9 van die Kerkorde, is dit van besondere belang dat die suksesvolle kandidaat dit wat die gemeente nastreef, binne die volgende kerkraadstruktuur sal uitleef:

 1. Eredienste en aanbidding.
 2. Geestelike bediening vir senior lidmate.
 3. Barmhartigheidsbediening vir senior lidmate.
 4. Kategese.
 5. Welsyndienste by Elandskraal.
 6. Voedingskema by Elandskraal.
 7. Kinderweek.
 8. Geestelike jeugbediening.
 9. Fondsinsameling.
 • Kollekte, maandelikse en 10de maand bydrae.
 • Sitrusfees.
 • Magaliesmonster.
 • Gholfdag.
 • Ander projekte.
 1. Finansiële beheer

Vergoeding

Die vergoedingspakket word aangebied volgens sinodale riglyne tot ’n maksimum van skaal 8 en gebruiklike voordele. Die gemeente beskik nie oor ’n pastorie nie, maar ’n huistoelaag word wel aangebied.

Aansoeke

 • Alle aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV met minstens drie verwysings.
 • Sluitingsdatum vir aansoeke is 1 Junie 2024.
 • Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en preekbeurt.
 • Stuur aansoek aan: Die voorsitter van die kerkraad, hvg@mweb.co.za
 • Navrae kan gerig word aan die voorsitter van die kerkraad, Hendrik van Gass, sel: 082 553 0343.
 • Diensaanvaarding: So spoedig as moontlik (of soos onderhandel).

Die kerkraad behou homself die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te doen nie.


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.