Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

Leraars beweeg (Amptelike nuus – 21 Junie 2024)


  • Hierdie kennisgewings is op 21 Junie 2024 opgedateer.

AANVAAR

Ds GPM (Meiring) de Wet van Doornpoort na Rustenburg-Proteapark; prop J (Jeanette) de Wet van Doornpoort na Rustenburg-Proteapark; ds Edward John (EJ) Leach van Stellastraat (met opdrag Indië) na Rustenburg-Proteapark; ds J (Johan) Orsmond van Riviersonderend na Hartbeespoort.

BEDANK

Ds BE (Brits) Janse van Rensburg van NHK Harare vir Rustenburg-Proteapark; ds EJ (Edward John) Leach van Pretoria vir Empangeni; ds LS (Lammert) van Rooyen van NHK Lichtenburg vir Beaufort-Wes en Gamkavallei.

WES-KAAPLAND

BEDANK

Ds Lammert Smit van Rooyen van NHK Lichtenburg het nie die beroep na Beaufort-Wes en Gamkavallei aanvaar nie. (Lynette Bergh, skriba: NG Kerk Beaufort-Wes, 18.06.2024).

KWAZULU-NATAL

BEDANK

Ds EJ (Edward John) Leach van Pretoria het die sentrale kerkraad van NG Gemeente Empangeni op 19 Junie 2024 skriftelik in kennis gestel dat hy die beroep na NG Proteapark in Rustenburg aanvaar het. (Zonia Coetzee, senior administratiewe beampte, 19.06.2024).

GOUDLAND

RINGSITTING

Die 86ste vergadering van die Ring van Lichtenburg vind plaas op Maandag 5 Augustus 2024 om 09:00 by NG Gemeente Sederpark. (Dr G Meistre, ringskriba, 18.06.2024).

NOORDELIKE

AANVAAR

Ds Johan Orsmond van Riviersonderend het die beroep na Hartbeespoort aanvaar. (Pieter Brynard, adminbestuurder, 18.06.2024).

BEVESTIGING

Op ’n kerkraadsvergadering gehou op 19 Junie 2024 het die kerkraad van NG Kerk Rustenburg-Proteapark die volgende persone beroep en hulle word bevestig op DV 21 Julie 2024: Ds Edward John Leach in ’n voltydse pos as senior leraar, ds Meiring de Wet in ’n deeltydse pos as medelelaar en Jeannette de Wet ook in ’n deeltydse pos as medeleraar. (Eveleen Engelbrecht, saakgelastigde, 20.06.2024).

OOSTELIKE

SINODESITTING

Die sinodale diensraad gee hiermee kennis dat die 21ste sinodesitting van die NG Kerk Oostelike Sinode gehou word op 7-10 Oktober by die Weesgerus-vakansieoord naby Modimolle (voorheen Nylstroom), Limpopo. (Francois Retief, uitvoerende amptenaar, 19.06.2024).


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.