Skrifvertolking: Hierdie sake pla

Gerhard Mahne van Kaapstad skryf: Fanie Cronjé van Lynnwood se artikel “Om tot die geldige vertolking van die Skrif in ons tyd te kom”(3 Aug) het betrekking. Cronjé verwys na…

SA goed verteenwoordig wanneer WRK in Europa saamtrek

’n Afvaardiging van die NG Kerk sal vanjaar vir die eerste keer sedert die 1960’s amptelik die Wêreldraad van Kerke (WRK) se Algemene Vergadering bywoon wat van 31 Augustus tot…

Oud-kapelaan skielik oorlede

Dit is met groot hartseer dat ons verneem het dat ds Awie Erxleben (68) Donderdagoggend, 4 Augustus aan ’n hartaanval oorlede is. Albrecht Willem Erxleben, beter bekend as Awie, is…

Geweld in Vrystaat: Verklaring deur kerkleiers

Ds Jan Lubbe, voorsitter van die Moderamen van die NG Kerk Vrystaat, doen in die onderstaande brief ’n beroep op NG gemeentes in die streek om Sondag 7 Augustus “in…

Nadia Marais | Gelukkige Vrouedag?

Dit is opvallend hoeveel TV-reekse en flieks die laaste tyd verskyn het, waarin gendergebaseerde geweld sentraal staan tot die storielyn. Heelwat van hierdie reekse en flieks is gebaseer op ware…

‘Wyk Zero’

Die eerste inwoners van sy grootste waagkans het van “Wyk Zero” gekom. Vier mense bly nou in die vervalle ou huis op Volksrust wat Charl van Schalkwyk met sy erfgeld…

NG KERK VREDE-WES

’n Gemeente in Christus vir oud en jonk in Vrede! VAKATURE: VOLTYDS-ONBEPAALDE TERMYNPOS Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Augustus 2022. In biddende afhanklikheid stel die NG Kerk Vrede-Wes die bogenoemde vakature…

NG GEMEENTE PE-HOOGLAND

www.pehoogland.co.za VAKATURE: VOLTYDSE MEDELERAARSPOS, ONBEPAALDE TERMYN Sluitingsdatum: 7 September 2022 – om 12:00. Visie: Hoogland is ’n gemeenskap wat geloof deur liefde tot dade leef (Gal 5:6). God roep ons…

NG HARTENBOS

Die NG Gemeente Hartenbos wag in biddende afhanklikheid aansoeke in vir ’n voltydse predikantpos. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 15 September 2022. Die geskikte kandidaat sal deel wees van ’n…

NG Sanddrift

NOORDELIKE SINODE, RING VAN KROKODILRIVIER VAKATURE: VOLTYDSE LERAARSPOS Sluitingsdatum vir aansoeke 30 September 2022. Wie is ons en waar is ons? NG Gemeente Sanddrift is ’n plattelandse gemeente so ±25…

Om tot geldige vertolkings van die Skrif in ons tyd te kom

Daar word van tyd tot tyd ontstellende aantygings van binne die Nederduitse Gereformeerde Kerk teen dié kerk gemaak en dikwels met name teen die Algemene Sinode. Daar word onder meer…

Die groot Misterie, in en om ons …

In ’n winkel wat antieke meubels, blikke en ander ou goed verkoop, vang my oog onlangs iets waarvan ek byna al vergeet het. ’n Bakpoeierblik. Royal-bakpoeier. Deesdae koop jy bakpoeier…

Familiebyeenkoms: Ook ander denominasies vat hande

Henrietta Klaasing van Randfontein skryf: Op 28 Februarie 2020 is berig oor die Moreletaparkberaad van 25-26 Februarie 2020. Nooit het dié wat dit bygewooon het ooit kon droom dat daar…

Oostelike Sinode: Plan vir nuwe streeksinode bedink

Oostelike Sinode het met ’n proses begin om ’n nuwe “model van kerkverband” te ontwerp – gemik daarop om lidmate te behou vir wie die Algemene Sinode (AS) se besluit…

Oostelike Sinode: Fondsebeleid deurgetrap te midde van geldnood

Dr Tertius Erasmus van NG Gemeente Bronkhorstspruit is op die eerste dag van die 20ste streeksinodesitting by Pierre van Ryneveld Geloofsfamilie in Pretoria as voorsitter van Oostelike Sinode se Sinodale…

PROMOSIE: Digitale hulpbron bied betroubare inligting oor Bybel, begrippe en sleutelfigure

Die elektroniese Christelike Kernensiklopedie (eCKE) is bedoel vir teoloë, teologiese studente, meelewende Christene én nie-Christene, San en Jan Allemens, wat in Afrikaans betroubare elektroniese inligting oor talle mense en sake…

‘Daar gaan Stan … om genesing vir ander se wonde te vind’

’n Jaar terug, vertel Stan Potgieter, die 56-jarige oud-soldaat van Pretoria, was hy “amper dood” toe hy ’n 5 km-pretrit van sy NG gemeente kerksondermure (KSM) met sy spesiaal omgeboude…

‘Kies die lewe’ is tema van nuwe boek en TV-reeks deur jeugleraar

Toe ds Ivor Swartz in 2013 as “bekeerde jongman” met ’n selfdoodbriefie klaar geskryf in die hand gestaan het, het hy nie in sy wildste drome kon voorsien hoe anders…

NG Gemeente Die Oog, Kuruman

Vakature: Vastetermyn leraarspos Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Augustus 2022. Gemeenteprofiel: Die NG Gemeente Die Oog is op Kuruman, ’n plattelandse dorp wat in die Noord-Kaap, omtrent 250 km noordwes van…

VIDEO: Klein gemeente met oop arms kort ’n sterker heining

Die behoefte aan hoë veiligheidsheinings, alarmsisteme en selfs sekuriteitswagte is ’n scenario wat vir die meeste stedelike gemeentes in Suid-Afrika bekend is. In die 2018-film Dominee Tienie hardloop die dominee…