VKO: daar is baie kundigheid beskikbaar

“Ons hoef nie die wiel te herontwerp nie. Hy is klaar ontwerp.” Dít is een van die dinge wat duidelik was op die konferensie oor vroeëkinderontwikkeling (VKO) wat die Algemene Sinode se Taakspan vir Missionale Diakonaat saam met verteenwoordigers van al tien sinodes en nog ’n aantal organisasies gehou het. Dr Lourens Bosman, algemene bestuurder ▸▸▸

Predikante moet priesterlik kan luister

“Die vrae wat praktiese teoloë aan die Skrif en teologiese tradisies vra, ontwikkel uit spesifieke kontekste van mense se ervaring van God en die lewe, ook van onreg, pyn en vervreemding.” Aan die woord is prof Ian Nell tydens sy intreerede op 6 April 2017 as volle professor in Praktiese Teologie in die Fakulteit Teologie ▸▸▸