Kerkbode

NG gemeente Jeffreysbaai

Vakatures: Pastorale hulpe Sluitingsdatum: 5 Januarie 2020 Gemeenteprofiel: ’n Unieke gemeente van ±4 300 lidmate, hoofsaaklik afgetrede persone. Hier is tans ’n groot behoefte betreffende barmhartigheid en ondersteuning van lidmate…

NG Kerk Lyttelton

Vakature: Voltydse leraar/ Deeltydse tentmaker Sluitingsdatum: 10 Januarie 2020 Die kerkraad van NG gemeente Lyttelton maak in biddende afhanklikheid die vakature van ’n voltydse leraar/ deeltydse tentmaker bekend. GEMEENTEPROFIEL: Lyttelton-gemeente…

NG Kerk Kuruman

Die kerkraad van NG Kerk Kuruman wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos. Vakature: Leraarspos – voltyds Sluitingsdatum: 30 November 2019 Gemeenteprofiel: NG Moedergemeente Kuruman is ’n tradisionele,…

NG gemeente Murraysburg

Vakature: Leraar Sluitingsdatum: 31 Januarie 2020 In biddende afhanklikheid nooi die NG gemeente Murraysburg leraars en proponente om aansoek te doen vir hierdie vakante leraarspos. GEMEENTEPROFIEL: Murraysburg is ’n kleiner…