Verklarings

SARK kap korrupsie, ‘Covid-preneurs’

In ’n sterk bewoorde verklaring het die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) hom uitgespreek teen korrupsie. Dit volg op voorvalle van beweerde korrupsie rondom hulpfondse vir die mees kwesbares in…

Selfdegeslagverbintenisse: Só werk bevestiging nou

Aansoek om aanwysing as godsdienstige denominasie ten einde selfdegeslagverbintenisse te bevestig In ’n skrywe van die Departement Binnelandse Sake is kennis gegee dat die NG Kerk se aansoek om selfdegeslagverbintenisse…

Vlak 3: Hieroor is kerke nou bekommerd

Ons moet onsself staal vir die “piek” van Covid-19-gevalle wat nog voorlê en gemeenskapsvoedingskemas moet drasties verhoog word, het ’n interkerklike dinkskrum op 5 Junie in ’n verklaring gesê. Lees…

NG Kerk spreek haar uit teen geweld en die miskenning van mense se menswaardigheid

Die NG Kerk betreur in hierdie dae die hoë voorkoms van geweld in Suid-Afrika en die wêreld. Alles dui daarop dat die onderliggende aannames van mense oor hulle medemens nie…

Gereedmaak van kerkkantore vir bepalings van Covid-19

Volgens die Staatskoerant gepubliseer op 28 Mei 2020 word kerke en godsdienstige organisasies toegelaat om weer godsdienstige byeenkomste vanaf 1 Junie 2020 te kan hou. Streng voorwaardes, maatreëls en protokolle…

Geweld: Skok en kommer oor 87 000 klagtes

Persverklaring GESINSGEWELD TYDENS COVID-19 INPERKING Die Interimkomitee (Moderamen) van die NG Kerk Vrystaat het met afgryse kennis geneem van die Minister van Polisie se aankondiging vanoggend dat daar 87 000…

Koronavirus: Geloofsleiers het gróót rol te speel – Ramaphosa

Hou geloofsbyeenkomste klein en hou register (met kontakbesonderhede) van almal wat dit bywoon. Die rede? As ’n deelnemer positief toets vir die koronavirus binne 14 dae ná die geleentheid, moet…

Koronavirus: Persverklaring deur NG Kerk se ASM

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk het kennis geneem van president Cyril Ramaphosa se aankondiging op Sondagaand 15 Maart 2020 rakende die verspreiding van die Koronavirus in Suid-Afrika. Die NG Kerk verbind…

Pastorale brief aan sinodes/gemeentes/leraars

Geliefdes in die Here Jesus Christus Paulus moedig die gemeente in Kolosse aan tot volhardende gebed, waaksaamheid, dankbaarheid en oop deure vir die evangelie terwyl hy in gedwonge isolasie in…

Koronavirus: Eredienste, nagmaal, begrafnisse, troues

Verklaring uitgereik deur die interimkomitee: NG Kerk Vrystaat 16 Maart 2020 Liewe Vriende Die Interimkomitee het vanmiddag vergader. Ons wil graag vir u verseker dat ons ernstig oor die aankondiging…

Koronavirus: Riglyne vir samekomste

PASTORALE BRIEF VAN DIE MODERATUUR VAN DIE SINODE VAN WES-KAAPLAND  Koronavirus is ’n kairos-oomblik vir gelowiges Leef asof jy en ander die koronavirus het Geliefdes in die Here Jesus Christus,…

Vrystaat voeg dag by sinodesitting

Verklaring deur die Moderamen van die NG Kerk Vrystaat:  Die Moderamen van die Vrystaat Sinode het op 11 Maart 2020 vergader om die hou van ’n Buitengewone Sinodesitting te bespreek. …

Moreletapark Beraad 25-26 Februarie 2020 

Hierdie persverklaring is uitgereik deur Pieter Breytenbach |  pieter@moreleta.co.za Daar bestaan groot ongelukkigheid in talle gemeentes oor die rigting wat die NG Kerk tans inslaan betreffende die gesag en interpretasie…

NG Kerk Vrystaat: Gesprek oor buitengewone sinode kom

Die interimkomitee van die NG Kerk Vrystaat het besluit om ’n Buitengewone Moderamenvergadering op Woensdag 11 Maart 2020 byeen te roep. Die hou van ’n Buitengewone Sinodesitting sal daar verder…

Voorbidding vir onderwys

Vir die NG Kerk is onderwys ’n belangrike saak. Die kerk beywer hom daarvoor om deu­ren­tyd in voeling te wees met on­derwyssake en lewer soos nodig kommentaar op voorgestelde wetgewing…

Ons is dankbaar

Ons, predikante en ander lidmate van die NG Kerk, spreek hiermee ons opregte dank uit vir die ruimte wat die Algemene Sinode van 2019 se besluit laat vir verbintenisse tussen…