Verklarings

Ons is dankbaar

Ons, predikante en ander lidmate van die NG Kerk, spreek hiermee ons opregte dank uit vir die ruimte wat die Algemene Sinode van 2019 se besluit laat vir verbintenisse tussen…

Reaksie op vrae uit Goudland

13 November 2019 Liewe broers en susters van Goudland Sinode ANTWOORD VAN DIE ALGEMENE SINODE SE MODERAMEN (ASM). ’n Afvaardiging van die Sinode van Goudland het die ASM besoek tydens…

Verklaring deur besorgde leraars en kerkrade

Dit is met groot hartseer, verslaendheid en gebrokenheid voor God dat ons, as leraars van die NG kerk in Namibië en Suid-Afrika, kennis geneem het van die Algemene Sinode van…

Reaksie op Rapport-berig: Daling in dooplidmaattal in NG Kerk

Johan Eybers se artikel “NGK: 80% minder gedoop” verwys. Daar is etlike feite foute in hierdie artikel. Saamgelees oordeel ons dat hierdie artikel, bewustelik ʼn bepaalde indruk probeer skep dat…

NG Kerk in Namibië híéroor besorgd

VERKLARING: MODERATUUR NG KERK IN NAMIBIË INSAKE SELFDEGESLAG VERHOUDINGE 15 Oktober 2019 Dit is met diep besorgdheid dat die moderatuur bewus geraak het van spanning en ongelukkigheid by baie lidmate…

Persverklaring: Selfdegeslag-verhoudings

LET WEL: Die besluit wat gedurende die 2019 Algemene Sinode-sitting hieroor geneem is, kan hier gelees word: Afrikaans | English. Dié besluit word by die onderstaande persverklaring ingesluit. Die NG…

Hofuitspraak oor lyfstraf: Waar staan NGK?

Die NG Kerk het nog nie ’n standpunt geformuleer rondom die hofuitspraak op 18 September 2019 van die Konstitusionele Hof wat bevestig het dat lyfstraf in private huishoudings onwettig is…

Beroep op week van Gebed en verootmoediging

Die Moderamen van die NG Kerk Vrystaat het op 11 September 2019 vergader en reik die volgende persverklaring uit: 1. In die lig van die geweld teen vroue en kinders,…

Geweld: ‘Ganse boodskap van Evangelie kom in gedrang’

Die NG Kerk is diep bewus van die kompleksiteit van misdaad en geweld in Suid-Afrika. Internasionaal is dit aan die toeneem en Suid Afrika deel in hierdie tendens. In ons…

NG Kerk spreek hom uit teen vreemdelinghaat

Die NG Kerk het die afgelope paar dae met hartseer kennis geneem van talle gevalle van hoe die kwesbaarste mense in ons samelewing; vroue, kinders en migrante uit buurlande, aan…

‘Aan God al die eer vir die Bybel wat Afrikaans praat’

“Aan God al die eer vir die Bybel wat Afrikaans praat! Vir die ongelooflike rykdom wat in 1933 aan die Afrikaanssprekende gelowige uitgedeel is.” Só het dr Gustav Claassen die…

Hiéroor was ontmoeting met Hervormdes ’n mylpaal

Veertig predikante, vanuit die Hervormde Kerk (NHKA) en NG Kerk (NGK), het op Vrydag 19 Julie by die Hervormde Gemeente Won­derboom in Pretoria bymekaar gekom. Die ontmoeting was ’n uitvloeisel…

Pynverligting vir dominees wat huwelike moet registreer?

Baie predikante beleef frustrasie met die departement van binnelandse sake rondom die registrasie van huwelike, aldus dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk. Daar is “bepaalde primêre verantwoordelikhede”…

Moreleta: ‘Goeie gesprek’ met leiers skuif besluit uit

Daar is besluit om later te besluit. So staan dinge tans met die makrogemeente in Pretoria wat verlede week kennis gegee het dat hul oorweeg om hulself los van die…