Lekkerlees

Meer oor gene en omgewing

Prop Camille Castelyn skryf per e-pos: Met opregte versoek na gesprek “Oor gene

▸▸▸

‘Brugbediening is ’n onontdekte skat’

Dr Gavin Meistre van Garsfontein-gemeente in Pretoria skryf per e-pos: Ek was een van die persone wat die brugbedieningskursus van 2018 aan die UP bygewoon het. Ek wou dit nog altyd doen – uit pure nuuskierigheid. Ek was nogal verras oor die omvang en inhoud van die kursus. En nou,

▸▸▸

Ervaring van ’n eerste sinodesitting

Dr John Carstens skryf per e-pos: Die pas afgelope Sinodesitting van Wes-Kaapland was

▸▸▸

Quo Vadis – 2015 of 2019?

Chael TerBlanche van Pretoria skryf per e-pos: Na aanleiding van die hofuitspraak en

▸▸▸

‘Ek ken jou pyn’

Dorothy-Anne Howitson van Kimberley skryf per e-pos: Dit was regtig wonderlik om die

▸▸▸