Lees dié boek

Opgehefde hande van ­gebrokenes wys hul engel-skap

Die uur van die engel deur Karel Schoeman Die uur van die engel is ’n boek wat die leser, in die woorde van Karel Schoeman self, op ’n inwaartse reis…

Genade sonder ’n ‘maar …’

WHAT’S SO AMAZING ABOUT GRACE? Deur Philip Yancey Zondervan, 1997 Resensie deur Arnau van Wyngaard Ons is Gereformeerd. Ons onderskryf Luther se solas – ook sy Sola Gratia. En toe…

Die kerk moet ’n nuwe kultuur help skep

AN UMBRELLA FOR THE RAINBOW NATION: POSSIBLE FUTURES FOR THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA TOWARDS 2055 Chris Adendorff en Des Collier Alfresco graphics, 2015 Resensie deur Deon Els Ons sukkel…

‘Wie is Christus, vir ons, vandag?’

LETTERS & PAPERS FROM PRISON Deur Dietrich Bonhoeffer 1937 Bonhoeffer skryf in 1937 sy bekende Nachfolge (Cost of discipleship) waarin hy die radikaliteit van dissipelskap duidelik uitspel. Sy weerstand teen…

Bonhoeffer is kontekstueel én tydloos

THE COST OF DISCIPLESHIP Deur Dietrich Bonhoeffer Resensie deur James Kirkpatrick By die Johan Heyns-gedenklesing van 2018 het dr Allan Boesak oor teologiese integriteit gepraat en dit nodig gevind om…

Die kerk beweeg te vinnig van Vrydag na Sondag

SPIRIT AND TRAUMA – A THEOLOGY OF REMAINING Deur Shelly Rambo Westminster John Knox Press, 2010 Aanbeveling deur Christo de Klerk Shelly Rambo ontwikkel ’n teologiese per­spektief op trauma. Vir…

‘Die Bybel leer nie, die Bybel getuig’

SÊ GOD SO? Protes en pleidooi – oor óns tyd, vir óns land Ferdinand Deist Tafelberg-Uitgewers, 1982 Ek geniet dit altyd as iemand vir my moeilike dinge makliker kan verdui­delik.…

Dis ’n pelgrimsreis van ontdekking

INSPIRED: SLAYING GIANTS, WALKING ON WATER, AND LOVING THE BIBLE AGAIN Deur Rachel Held Evans Nelson Books, 2018 Resensie deur Attie Nel Wat bedoel mense wanneer hulle sê dat die…

Dirkie help mense wat Bybel ‘reg’ wil lees

HOE VERSTAAN ONS WAT ONS LEES? Deur Dirkie Smit Uitgewer: Lux Verbi, 1987 Op ’n helder en onstigtelike manier het Dirkie Smit reeds in 1987 die netelige vraag rondom ’n…

Deist skryf helder oor die Bybel

KAN ONS DIE BYBEL DAN NOG GLO? Deur Ferdinand Deist JL van Schaik, 1986 Vanaf die tagtigerjare van die vorige eeu en nog steeds is die gesprek en vrae rondom…

Die rou-pad is ’n lang pad

ROU VRUGTE Deur Gerda Whitehorn Self uitgegee in 2017 Daar is min traumas wat ’n mens so hard tref soos die skielike, te vroeë dood van ’n naby geliefde. Dit…

‘Ek verstaan dit nou beter’

SITTING PRETTY, WHITE AFRIKAANS WOMEN IN POSTAPARTHEID SOUTH AFRICA Christi van der Westhuizen (UKZN Press, 2017) Die ontwrigting wat die einde van apartheid vir my as wit Afrikaanse vrou meegebring…

Skrywer wil geestelike leiers standvastig laat bly

BUILDING BELOW THE WATERLINE Deur Gordon MacDonald Uitgegee deur Hendrickson Publishers, LLC, 2001 Die outeur is ’n bekende prediker, spreker, leraar, skrywer en ’n geestelike begeleier vir geestelike leiers in…

‘Openbaring’ vra dissipelskap

READING REVELATION RESPONSIBLY, UNCIVIL WORSHIP AND WITNESS: FOLLOWING THE LAMB INTO NEW CREATION Deur Michael Gorman Cascade Books, 2011 Sommige boeke fokus jou lewe nuut. Reading Revelation responsibly, uncivil worship…

Dit lees soos ’n spanningsverhaal

GOD OF EMPOWERING LOVE – A HISTORY AND RECONCEPTION OF THE THEODICY CONUNDRUM Deur David P Polk Uitgegee deur Process Century Press, 2016 Christo de Klerk Teodisee is die vraagstuk…

Trek jou skoene uit voordat jy dié boek lees

GAYGELOWIG 2, OUERS EN LEWENSMAATS VERTEL Samesteller: Marietjie van Loggerenberg Uitgewer: Hugenote Uitgewers, 2017 Resensie deur Immanuel van Tonder Mense kry baie min geleenthede om ’n kykie te kry in…