Verstaan die Bybel

Sonde, sondaars en ons onderlinge verbintenisse

My indruk is dat daar oor die millennia heen talle spreuke of gesegdes

▸▸▸

Ons daaglikse brood

Dit is vir ons dikwels moeilik om onsself in die skoene van Jesus

▸▸▸

Is geloof bedoel om te beloon?

Die Bybelse mense het geleef in ’n wê­reld waar daar nie banke was

▸▸▸

Geseënd is die rykes …

Daar is al dikwels daarop gewys dat die Lukasevangelie ’n besondere fokus op

▸▸▸

Om slagoffer te wees, of te bly vertrou

In 2 Konings 5:1-14 lees ons: Naäman is ’n “dapper soldaat” met baie

▸▸▸

Individualisme en kollektivisme – wat rig my hartewense?

In Psalm 20 word iemand uitgenooi om op die Here te vertrou, want

▸▸▸

Humor se slaankrag en trefkrag

Daar word toenemend deur Nuwe-Testamentici daarmee re­ke­­ning gehou dat die Evangelies deur die

▸▸▸

Die NG Kerk, die wil van God en die waarheid

In ons kerk neem die spanning ten opsigte van verskeidenheid én ons soeke

▸▸▸

Die nuwe weg wat Jesus inlei

In die vorige rubriek is verwys na hoe verskillende groeperinge in Pa­le­stina gereageer

▸▸▸

Jesus se nuwe manier van teen onreg ‘baklei’

Twee geslagte voor die geboorte van Jesus, is Jerusalem deur die Romeinse generaal

▸▸▸

Christus die oorwinnaar

Die Nuwe Testament gebruik meer as een beeld om te verduidelik wat Jesus

▸▸▸

Só geld gees van die Wet en nie die letter nie

In missionale diskoerse is die koninkryk van God ’n belangrike tema. Die boek

▸▸▸

Bekering tot die waardes van die koninkryk van God

Jesus, Johannes die Doper en die dissipels was dit eens dat die koms

▸▸▸

Hooglied besing hartstogtelike, respekvolle liefde

In Hooglied gaan dit oor die liefde tussen twee mense. Tog was daar

▸▸▸

Verhouding tussen kerk en koninkryk

Een van die belangrikste vrae oor die koninkryk van God is die vraag

▸▸▸

Het ons die spoor byster geraak?

Bybelse mense was pre-industriële, veeteelt-landbou, groep-georiënteerde Oosterlinge wat hulle aan die verlede georiënteer

▸▸▸