Verstaan die Bybel

“Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe.”

Habakuk 2:4 is een van vele tekste in die Ou Testament waarvan die korrekte vertaling onseker is. Slaan gerus verskeie vertalings na en die opmerking is sonder meer duidelik. Letterlik…

Om op God, nie ridders te vertrou

In haar studie Toward a postcolonial reading of the Epistle of James wys Ingeborg Mongstad-Kvammen op die radikale implikasies van die evangelie vir gelowiges in die wêreld waarin dit ontstaan…

Sonde, sondaars en ons onderlinge verbintenisse

My indruk is dat daar oor die millennia heen talle spreuke of gesegdes in ons geloof ingesluip het, waarvan óf die oorsprong ten beste nié in die Bybel lê nie,…

Ons daaglikse brood

Dit is vir ons dikwels moeilik om onsself in die skoene van Jesus se eerste volgelinge te plaas. Ons aanvaar meestal dat hulle lewe nes ons s’n was. So verstaan…

Is geloof bedoel om te beloon?

Die Bybelse mense het geleef in ’n wê­reld waar daar nie banke was waar jy geld kon leen, of beleggings was wat dividende opgele­wer het nie. Om te oor­leef of…

Geseënd is die rykes …

Daar is al dikwels daarop gewys dat die Lukasevangelie ’n besondere fokus op die armes het. Nie alleen verklaar Jesus dat Hy die ­goeie nuus van God se genadejaar aan…

Om slagoffer te wees, of te bly vertrou

In 2 Konings 5:1-14 lees ons: Naäman is ’n “dapper soldaat” met baie mag en eer. Daar is egter een pro­bleem, hy het ’n velsiekte wat nie wil genees nie.…

Individualisme en kollektivisme – wat rig my hartewense?

In Psalm 20 word iemand uitgenooi om op die Here te vertrou, want Hy antwoord in die dag van nood. Verder word die wens of bede uitgespreek dat die Here…

Humor se slaankrag en trefkrag

Daar word toenemend deur Nuwe-Testamentici daarmee re­ke­­ning gehou dat die Evangelies deur die meerderheid van die eerste ge­lowiges eerder gehoor is, as wat hulle dit self sou gelees het. Om…

Die NG Kerk, die wil van God en die waarheid

In ons kerk neem die spanning ten opsigte van verskeidenheid én ons soeke na die wil van God steeds toe. Sommige lidmate, kerkleiers, gemeentes en selfs sinodes maak hulle los…

Die nuwe weg wat Jesus inlei

In die vorige rubriek is verwys na hoe verskillende groeperinge in Pa­le­stina gereageer het op die Ro­mein­se besetting in die tyd van Jesus. So het die Herodiane met die Romeine…

Jesus se nuwe manier van teen onreg ‘baklei’

Twee geslagte voor die geboorte van Jesus, is Jerusalem deur die Romeinse generaal Pompejus verower. Volgens Josefus het twaalfduisend mense met die inname gesterf en lui dit ’n eeue lange…

Christus die oorwinnaar

Die Nuwe Testament gebruik meer as een beeld om te verduidelik wat Jesus deur sy dood bereik het. Die bekendste beeld is dat Jesus Homself as ’n offer vir sondaars…

Só geld gees van die Wet en nie die letter nie

In missionale diskoerse is die koninkryk van God ’n belangrike tema. Die boek Rut gee perspektief op die koninkryk van God. Dit is ’n novelle met ’n duidelike krisis, intriges,…

Bekering tot die waardes van die koninkryk van God

Jesus, Johannes die Doper en die dissipels was dit eens dat die koms van God se koninkryk gevra het dat diegene wat die boodskap hoor hulleself moes bekeer. Bekeer deurdat…

Hooglied besing hartstogtelike, respekvolle liefde

In Hooglied gaan dit oor die liefde tussen twee mense. Tog was daar nog altyd by die deursnee kerkmens ongemak met die taal en inhoud van dié liedere. Daar is…